Klargøringsdag for alle bådejere i Egå Marina

Egå Sejlklub afholder klargøringsdag Lørdag d. 6. april fra klokken 9 - 16


Som sidste år vil der være en del firmaer rundt omkring på marinaen bl.a:

¤ GP Cover – Specialist vintercovers, sprayhood, sejlmager
¤ PS Rigging – Rådgivning omkring rig trim, eftersyn mm.
¤ Renskib – Underviser i polering af båden, teakpleje
¤ Jysk Yacht teknik Maskinservice, Holger – Bådelektro, Motorservice
¤ HF Teknik og Marine - glasfiber, teakdækreparation mm
¤ Dansk Marine Center – Bavaria, Mercury og service
¤ AFI Marine – Specialist i alt til vedligehold af båden
¤ Aarhus Seashop – Tøj og alt i tilbehør til jollesejlere
¤ Eventyrligt Coffee – leverer lækker kaffe

Derudover vil du helt sikkert kunne spørge dine med-sejlere og andre på marinaen om hjælp til stort og småt. Vi glæder os til at se jer!
 
Læs mere her og tilmeld dig til morgenmad og frokost  
https://www.egaasejlklub.dk/foraarsklargoeringsdag/
 
 
KAN DU BRUGE HAVNENS REDNINGSUDSTYR ?
Hurtig indsats er afgørende og kan redde liv, hvis nogen er faldet i vandet, eller ligger livløs i havnen.
Brug 2 minutter på at se filmen ”Kan du bruge havnens redningsudstyr?” og bliv klogere på, hvordan du bruger
redningshagen, redningskransen eller løfter en bevidstløs person op af vandet med den løse stige.
Øv jer sammen på havnen og vær klar til at gribe ind, hvis uheldet er ude.
Filmen er en del af projekt Sikker Havn, af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der er støttet af TrygFonden.

Banner_til_redningsvideo.jpg
 
En J/70 flåde i Egå Marina - sponsor søges !
Den populære J/70 båd dukker op i flere og flere danske havne og klubber, og nu arbejder Egå Sejlklub også på at etablere en J/70 afdeling.
Med en J/70 flåde som klubbåd håber ES både at kunne fastholde bl.a. de unge sejlere, der vokser ud af en jolle og tiltrække nye medlemmer.
J70 

Tonni Tølbøll Lund Aagesen fra projektets styregruppe fortæller, at der som minimum skal rådes over 2 og gerne 3 både. ES har sikret sig et sponsorat til båd #1 og leder nu efter en eller flere sponsorer til båd #2 og evt. #3.
Egå Marina hilser initiativet velkomment og stiller med glæde de fysiske rammer til rådighed.
 
 
Vinterbadeklubben EgåVikingerne får opført nyt stort helårs badeanlæg på stenmolen i Marinaens NØ hjørne.
Se mere i videoen herunder og læs mere om projektet her: egaavikingerne.dk
 
nyt badeanlaeg video
 

Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 29. februar 2024

Tilstedeværende:

Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Lars Bjørnstjerne, Mads Bjørndal Robl, Kristian Brandt, Leo V. Andersen, Rasmus Bak og havnemester Lars Kock Andersen.

Afbud:

Lars Østergaard.

John Christensen.

 

Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:

Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:

Fjernvarme:

Kredsløb er færdig med fremføring af fjernvarme til samtlige bygninger på Egå Marina, på nær Egå Sejlklub´s klublokaler samt bygningen som huser HavneCafeen. Ved Egå Sejlklub kunne det ikke betale sig da det blev for dyrt, og ejeren af bygningen ved HavneCafeen har valgt at takke nej til fjernvarme.

Egå Roklub har søgt om, og har fået et stort tilskud fra Bygge- og Anlægsfonden, og Jolleafdelingen har søgt om lignende tilskud. Man forventer at Ro- og Jollehuset er tilkoblet fjernvarme i løbet af sommeren, og ligeledes forventes det at Havnebygningen samt Restaurant Egå Marina står klar med fjernvarme i løbet af april måned.

Ny lokalplan:

Egå Marina har afholdt møde med Århus Kommune vedrørende ny lokalplan. Århus Kommune har besluttet at de i første omgang ikke er villige til at se på en ny lokalplan, hvilket kommer som lidt af en overraskelse, da vi i første omgang havde fået en positiv tilkendegivelse. Den videre procedure er nu, at vi skal afholde møde med Teknik- og Miljø for at afklare hvilke muligheder vi har, for udnyttelse af Egå Marina´s omkringliggende arealer.

Fastliggere:

Århus Kommune har den opfattelse, at en båd ikke kan godkendes til boglig jfr. byggereglementet. Derfor har alle fastliggere i havnene i Århus Kommune fået to år til at finde anden bolig. Marselisborg Lystbådehavn samt ca. 100 fastliggere har hyret en advokat, da man mener at det er på forkert grundlag at Århus Kommune har taget den beslutning.

Fra Egå Marina´s side har man i bestyrelsen besluttet at lave en skrivelse til Århus Kommune hvori man tilkendegiver, at man også herfra syntes at det er en forkert beslutning Århus Kommune har taget, og at vi her i marinaen altid har været glade for de 20 både med fastboende personer med adresse på havnen. Det har været et stort plus for havnen at have de fastboende, de er med til at skabe liv, sikkerhed, de holder opsyn med andre både, de give en hjælpende hånd – så kun positivt. Alle fastliggere er aktive sejlere, så de hører til i miljøet.

Restaurant Egå Marina:

De tidligere forpagtere Ellen og Roland har besluttet at gå på pension, og der er kommet nye forpagtere pr. 1. marts. Det er to unge forretningsmænd som er opvokset i området og stadig har tilknytning, og de er begge kendt indenfor restaurationsbranchen. Der vil komme nærmere præsentation på vores hjemmeside.

De nye forpagtere er i gang med renovering af bygningen både indvendigt og udvendigt, og de forventer at åbne igen midt i april måned.

 

Havnemesteren har ordet:

Egå Marina er - ligestillet med andre – nu tvunget til at sorterer affald, og der er derfor lavet en ny affaldshåndteringsplan som er blevet godkendt af Miljøstyrelsen.

Iflg. den nye plan vil der være følgende tiltag:

  • Alle store blå affaldsspande langs promenaden / på landpladserne vil blive fjernet.
  • Fremover bliver der 3 nye miljøstationer. En på arealet mellem P1 og P2, en på arealet mellem P2 og P3, samt en stor miljøstation på vinterplads 5 hvor der vil være mulighed for at komme af med miljøfarligt affald. På denne miljøstation bliver der adgangskontrol, hvor man kun har adgang med medlemskort.

Nærmere information rundsendes til alle marinaens brugere, og bestyrelsen vil orientere om tiltaget på næste pladshavermøde.

Tankanlæg:

Der er bestilt to nye tankstandere med slangerul. De vil blive etableret i løbet af foråret, og i samme ombæring bliver der lavet 10-års eftersyn på jordtankene.

Pæle og beton flydebroer:

I forbindelse med stormene hen over vinteren er der en del pæle samt beton flydebroer som har taget skade. Havnens personale er i gang med at udbedre skaderne, og det forventes at arbejdet er færdigt i starten af april måned.

Vinterbadeklub:

Vi er i fuld gang med at lave nye faciliteter i form af sauna og omklædningsrum. Vi forventer at de nye faciliteter står klar omkring 1. maj, hvor klubben vil åbne op igen og blive ændret til en helårs badeklub. Nærmere information følger.

Når den nye klub åbner, vil det blive muligt at købe en dagsbillet til faciliteterne.

Promenade:

Mellem bro 6 og bro 7 ved krabbebroen bliver der støbt betontrapper i en længde af 16 meter, og det vil her være muligt at sidde og nye marinaens skønne omgivelser. Trappen forventes færdig midt i maj måned.

 

Kassereren har ordet:

Kassereren fremlagde regnskabet. Budgettet er overholdt, og vi kommer igen i år ud med et flot resultat. Nærmere information følger på næste pladshavermøde.

Sektorerne:

Intet at bemærke.

Til info:

Pladshavermøde afholdes i Egå Sejlklub´s lokale onsdag den 10. april kl. 19.00.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12