Marinaens tilblivelse

 

Starten på Egå Marina

I 2013 havde Egå Sejlklub 40 års jubilæum, et jubilæum der bragte tankerne tilbage til 1973 og alt det, som førte til oprettelsen af Egå Sejlklub og senere til Egå Marina.

Det var en tid med utrolig megen aktivitet. Aarhus Lystbådehavn, som dengang var den eneste lystbådehavn i Aarhusbugten, havde ikke plads til alle de, som gerne ville have båd og ud og dyrke sejlsporten. Ud langs kysten nord for Aarhus boede mange med interesse for sejlsporten, så der var et stort behov for en lystbådehavn.

Myndighederne i amt og kommune var ikke umiddelbart positive for en lystbådehavn. Men et møde i Stakladen viste så stor interesse, at byrådet nedsatte en arbejdsgruppe, hvor Henning Schou, som dengang sad i byrådet, blev formand. I en have i Egå sad 4 sejlere, som tillige udgjorde det lille band "Egå Rytme Ramblers", med Åge Bent Larsen, Hans Peter Ormstrup, Flemming Nissen og Henning Schou. De holdt grillfest og snakkede sejlsport.

De bliver enige om, at man da godt kan have en sejlklub, selvom de mangler en havn. Henning tager nu initiativet til en stiftende generalforsamling i Skæring forsamlingshus den 14. juni 1973, og 98 melder sig straks ind i sejlklubben.

Kort efter får Henning besøg af Viggo Jacobsen, som er Aarhus Yachtklubs stærke støtte for de unge sejlere, især optimisterne. Han kommer med et vildt forslag, nemlig at man på kysten nær Egåens udløb arrangerer et VM for optimistsejlere. Henning er med på ideen – og det lykkes. Fra den 22. juli til 3. august 1975 arrangeres "World Optimist Championship 1975" ud for Åkrogen. Det var logistisk en meget stor udfordring, men blev en bragende succes. Egå Sejlklub var hermed blevet kendt i den store verden, endda uden en havn..!

Før, under og efter al dette løb af stablen, bliver der ført svære forhandlinger med kommunen og mange andre. Egå Marina sælger ved et møde i Sølystskolens festsal den 2. juni 1976 de første 416 bådpladser, og den 4. maj 1978 åbnes lystbådehavnen Egå Marina.

Gengivet med venlig tilladelse fra Henning Schou, stifter og tidligere formand for Egå Marina.

Der var modstand fra beboerne langs kysten dengang i 1974 og frem til åbningen, hvor havnen skulle bygges. Der blev afleveret en skriftlig protest til Aarhus Byråd med 1500 underskrifter, hvor utilfredse borgere protesterede imod den nye byplanvedtægt for området. De primære indvendinger gik på – trafiksikkerhed / forringelse af boligmiljøet / forringelse af det naturskønne strandmiljø – med også på, om det var hensigtsmæssigt, at havnen blev placeret ud for ammunitionsfeltet i Koraldybet.

Magistraten afviste beboernes protest og byrådet godkendte endeligt vedtægterne den 26. juni 1975 – én måned inden VM for optimistsejlere fandt sted.

I foråret 1976 opstod debatten om eksplosionsfaren i forhold til Koraldybet. Der blev blandt andet foretaget en undersøgelse af området lige ud for havnen for tilstedeværelsen af sprængstoffer. Debatten blev mere aktuel, da der i juni 1976 skete en eksplosion i Koraldybet. Det vesttyske firma, der dengang rensede sejlrenden i Koraldybet for gammel ammunition, lod et par bomber eksplodere for at kunne hæve bjærgelønnen. Mange af beboerne ved kysten husker denne stille sommerdag, hvor eksplosionsbraget og den efterfølgende vandsøjle afbrød stilheden.

Gengivet med venlig tilladelse fra Per Priess

Plancher af byggeriet forefindes i gangen ind til vaskemaskinen
Scrapbøger af byggeriet forefindes på havnekontoret.

 

molestart
November 76 Sydlige dækmole - anlægsarbejdet påbegyndes.
 

      

molestart2
December 76 Sydlige dækmole - så går det derud af. 

 

 
oversigt
April 77 Den kommende havn fotograferet fra Egå Strandvej.
Dækmolerne færdige - udpumpning af vand påbegyndt. 
 

ydermolen
Juni 77 Så er molen asfalteret og størstedelen af
havnebassinet udgravet.

 

 
rambukke
August 77 Mere end 1200 pæle rammes til bådbroer og fortøjningspæle. 

  broerne
Oktober 77 Ca. 1200 meter brodæk lægges - der er nok at tage fat på. 
 
slaebestedet
Oktober 77 Der støbes ramper til ro- og jollesporten.

  husene
Februar 78 Om få dage er der rejsegilde.
 
formanden
4. maj 78 Havnen indvies - Formanden Henning Schou byder velkommen.
     

 

Smalfilmsoptagelse fra indvielsen af Egå Marina den 4. maj 1978 

 

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12