KAN DU BRUGE HAVNENS REDNINGSUDSTYR ?

Hurtig indsats er afgørende og kan redde liv, hvis nogen er faldet i vandet, eller ligger livløs i havnen.

Brug 2 minutter på at se filmen ”Kan du bruge havnens redningsudstyr?” og bliv klogere på, hvordan du bruger
redningshagen, redningskransen eller løfter en bevidstløs person op af vandet med den løse stige.

Øv jer sammen på havnen og vær klar til at gribe ind, hvis uheldet er ude.

Filmen er en del af projekt Sikker Havn, af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der er støttet af TrygFonden.

Banner_til_redningsvideo.jpg
 
fjernvarmerør2 
Fjernvarme til havnens bygninger
Der opstartes gravearbejde mandag d. 27. nov. på nedkørslen fra Egå Havvej samt i havnens nordende udfor jollehuset. Anlægsarbejdes vil foregå frem til og med januar 2024. Havnens brugere bedes om forståelse for de gener det vil give, der vil dog altid være adgang til havnens bygninger samt P-pladser og vinterpladser i hele anlægsfasen
 
 
Havnens nye baderum 2023
Der er 2 familierum hver med 2 brusere, toilet og håndvask
Endvidere er der 4 bruserum med bruser, toilet og håndvask.
I gangen til baderummene er der 3 WC rum med toilet og håndvask.

Adgang til stedet foretages med BEAS kort og adgang til baderummene sker endvidere med BEAS kort hvor der trækkes 20 kr til familierummene og 10 kr til de øvrige baderum. Vandforbruget er inkluderet i disse priser.

Vi er meget stolte over disse nye faciliteter som måske er blandt de flotteste i landet.
 
 
 juletræ  

Havnekontoret er lukket fra og med torsdag d. 21. december 2023,

og åbner igen tirsdag den 2. januar 2024 kl. 9.00. 

Vi ønsker havnens brugere en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Hilsen Havnemesteren

 julemand i båd

 

Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 1. nov. 2022

Tilstedeværende:
Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Kristian Brandt, Lars Bjørnstjerne, Lars Østergaard, Jens
Bønnelycke Vestergaard, Leo V. Andersen, John Christensen og havnemester Lars Kock Andersen

Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:

Parkering på havnen i sommerhalvåret:
Det har fungeret rigtig fint med p-pladser til langtidsparering, og indtil videre ser bestyrelsen
ingen grund til at indføre parkeringsvagter og parkeringsrestriktioner på Egå Marina.
Fjernvarme:
Der arbejdes videre med forslag om fjernvarme på Egå Marina. Der foreligger endnu ikke
endeligt oplæg m.h.t. priser og andet.
Havneudvidelse, lokalplan og overenskomst med Århus Kommune:
Vi afventer stadig svar på diverse fra Århus Kommune, og der er rykket for svarene flere
gange.
Rammeslag:
Der er bevilget penge til renovering af det gamle rammeslag, og havnens personale er i fuld
gang med projektet.
Renovering af toiletbygning:
Vi afventer tilbud fra forskellige entreprenører.

Havnemesteren har ordet:

Rengøring af toiletbygning/havnekontor:
Der er indgået aftale med nyt rengøringsselskab, og de startede den 15. oktober.
Indsejlingsbøjer:
Nye bøjer er indkøbt, og de vil blive udlagt medio januar måned 2023.
Generelt om sæsonen:
Det har været en rigtig god sæson med rigtig mange brugere på havnen. Bl.a. er de nye tiltag
på legepladsen blevet taget rigtig godt imod af havnens børnefamilier samt brugere fra
oplandet. Bistroen har også nydt godt af de mange besøgende m.h.t. salg af is.

Kassereren har ordet:

Regnskab:
Igen i år kommer vi ud med et rigtigt flot regnskab, hvilket betyder at havnen står rigtigt
solidt rent økonomisk.

Næste års stigninger:
- P.g.a. den stigende inflation og deraf merudgifter til Egå Marina er det besluttet, at
havneafgiften skal stige med 5% i den kommende sæson. Andre ydelser vil stige med
omkring 10%, bl.a. udleje af havnepladser samt gæsteafgifter.
- Prisen på havnepladser vil pr. 1. januar 2023 stige jfr. nettoprisindekset for oktober
måned i år.
- Priserne for den kommende sæson vil være tilgængelige på vores hjemmeside i starten af
januar 2023.

Sektorerne:
Ingen kommentarer fra sektorerne.

Til info:
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 17. januar 2023 kl. 18.00.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12