KammeratskabspokalPOUL BRASK THOMSENS KAMMERATSKABSPOKAL


Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal uddeles hvert forår i forbindelse med den årlige generalforsamling i Egå Marina. Pokalen gives til en pladshaver, som i årets løb har gjort en særlig indsats for kammeratskabet og for de sejladsmæssige aktiviteter på Egå Marina. Pokalen blev uddelt første gang ved Egå Marinas første generalforsamling i 1979. Pokalen er en vandrepokal og kan ikke gives til ejendom.

Hvem er Poul Brask Thomsen, og hvordan kan det være, at han har givet en kammeratskabspokal til marinaens pladshavere?
Her følger et svar:
Poul Brask Thomsen (1926-2009) var en dygtig sejlsportsmand, som siden sin barndom havde levet i tæt kontakt med vand og sejlads. For ham var livet til søs et liv, der var værd at leve. Som dreng sejlede han sammen med to ældre brødre kapsejlads på Sundet, først i W-båden "Bris" og senere i Dragen "Smut". Arbejdet som advokat førte familien Brask Thomsen til Århus i 1955. Her fortsatte livet til søs om bord på en Sagitta 30 og senere en Najad 34. Sejlerlivet og samværet med klubkammerater foregik i Århus Yachtklub.

Da planerne omkring etablering af Egå Marina tog fart i begyndelsen af 1970'erne, blev Brask Thomsen en central figur i det juridiske lovgrundlag, som stadig er gældende for marinaen og for pladshaverne. Initiativtageren til marinaen, Henning Schou, benyttede Brask Thomsens juridiske erfaring kombineret med hans store interesse for sejlsport til at få skabt et regelsæt, som ikke kun tilgodeså Århus Kommunes interesser, men som også var i overensstemmelse med pladshavernes ønsker og behov.

Maj 1978 var Egå Marina klar til at blive taget i brug. Henning Schou henvendte sig til advokat Brask Thomsen for at få en faktura på de mange timer, han havde brugt i forbindelse med etablering af det nye rekreative område ved Egå. Svaret dengang lød:
"Du skylder mig ikke noget. I stedet vil jeg give en kammeratskabspokal til de 600 vilde sejlere, som står klar til at tage marinaen i brug. Pokalen skal være mit bidrag til, at andre må få samme glæde ved sejlsport, som jeg selv har haft."

Poul Brask Thomsen flyttede selv sin båd til Egå Marina og sejlede ud herfra, indtil han stoppede sit lange sejlerliv i slutningen af 1980'erne.

Skrevet af: Ann Nissen

 


 


1989 Niels Lauritsen

1990 Bent Mønster
1991 Georg Petersen
1992 Kirsten Petersen
1993 Hugo Bagger
1994 Werner Kurt Møllvang

1995 Anders Bach
1996 Leif Berg
1997 Jens Kristian Kobæk
1998 Henning Schou
1999 Lise Behrendt

2000 Tage Danielsen
2001 Jens Kjeldsen
2002 Cort Danielsen
2003 Per Priess Sørensen
2004 Erik Baalkilde

2005 Børge Heidelbach
2006 Nikolaj Dyring
2007 Ole Lundskov
2008 Carl Buchwaldt Nissen
2009 Niels Greve

2010 Ole Frandsen
2011 Lars Dalbøge Andersen
2012 Claus Dalbøge
2013 Erling J. Madsen
2014 Peter Juul Christensen

2015 Leo Bak Pedersen
2016 Peter Petersen
2017 Kirsten Rambøl
2018 Erik Nielsen
2019 Klaus Madsen

2020 Annie Kaalby
2021 Bjarne Robl
2022 Tom Christiansen
2023 Michael Brown
2024 Karsten Bank Petersen

 
Karsten Bank Petersen


Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal 2024

Og hvem er så årets modtager:

Vedkommende er stadig den den stille og rolige person, der som ganske ung, sammen med faderen var med til, som en af de allerførste både at anduve nyopførte Egå Marina. 

Senere overtog vedkommende pladsen og båden, og var og er yderst aktiv på kapsejladsbanerne.

Vedkommende har de seneste 4-5 år været formand for Sejlklubbens kapsejladsudvalg.

Og når han på sin vanlige rolige og stille måde henvender sig på Marina kontoret om: 

Praktik om afvikling af stævner - camping og overnatnings muligheder, reservering af pladser til deltagende både til stævner, vejning af både i forbindelse med udstedelse af målerbreve, Sejlklubbens leje af havnebåden Mette. Opbevaringsmuligheder for bøjer og grej. 

Ja, så finder VI altid en god løsning.

Med hans indsat omkring sejlklubben er han med at skabe aktivitet på vor alles Egå Marina.

I har nu måske gættet, at pokalen i år går til Karsten Bank Petersen

michael brown 

Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal 2023

Jeg har i år fået fornøjelsen, at overrække Poul Brask Thomsens
kammeratskabspokal.

Pokalen gives i år til en person, som altid gør alt hvad han kan for at hjælpe andre sejlere. Det er uanset om du sejler med sejl eller motor, er gæst eller har fast plads i havnen.
Du bliver mødt med en imødekommenhed, hjælpsomhed og altid med godt humør.

Pokalen gives i år til Michael Brown som altid er at finde på havnen, da han bor i sin båd ved flydebroen langs ydermolen. Michael tager initiativer, som er langt ud over det man kan forvente.

Blandt mange projekter han har gennemført, synes jeg vi skal nævne, hans store hjælp til
nedbrydningen af vores baderum forud for renoveringen, eller da han samlede et
hold til indsamling af affald på den mellemste dækmole.

Alle disse initiativer er jo til glæde for os alle, og når det altid præges af godt humør og hjælpsomhed, lever Michael fuldt ud op til det der var formålet med, at Poul Brask Thomsen i sin tid gav
pokalen, som en hæder til en person, som bidrager til at andre sejlere får samme glæde ved sejlsport, som han selv havde.

Tillykke Michael!

tom christiansen

Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal 2022


tekst følger senere

bjarne robl

Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal 2021

Vi skal have uddelt Poul Brask Thomsens Venskabspokal.

Den skal gå til en person som har gjort en særlig indsats for kammeratskab og aktivitet på Egå Marina.

Nogen vil måske spørge sig selv, hvem er Poul Brask Thomsen. Derfor vil jeg lige først fortælle lidt om det.

Han var først og fremmest sejler og ud over det, en af de kræfter som var med til at få Egå Marina etableret. Erhvervsmæssigt var han advokat og han brugte rigtig mange timer på at arbejde med det juridiske grundlag for de aftaler blev lavet mellem Egå Marina og Aarhus kommune og ligeledes mellem Egå Marina og dens pladshavere og øvrige interessenter. Disse aftaler gælder i hovedparten stadig den dag i dag. Da han blev spurgt til en regning på arbejdet, ville han ikke have noget for det. I stedet ønskede han at stifte en vandrepokal til de 600 sejlere som dengang stod klar til at tage marinaen i brug. For som han sagde: ”Pokalen skal være mit bidrag til, at andre må få samme glæde ved sejlsport, som jeg selv har haft."

Personen som får den i år, har igennem mange år, gjort en særlig stor indsats for udvikling af vores alle sammens marina, og for at Århus bugtens vand er tilgængelig for os alle, uanset om man er et barn som elsker at fange krabber eller interessen går i retning af mere ordinært fiskeri, sejlads i lystbåde, kajakker, rosport, jollesejlads, paddelboards, vinterbadning osv. osv.

Personen er altid til rådighed når Marinaen eller sejlklubben kalder, ligesom der ikke er tvivl om at han altid prioriterer at fremme kendskabet til ”søens glæder”. F.eks. ved at arbejde for begivenheder som Vild med vand, Havnens dag og alt andet som kan tænkes at give aktivitet på vores havn.

Derfor har han, som få andre, bidraget til at flest mulige har og får glæde ved vand og sejlsport i alle former.

I har selvfølgelig alle gættet, at pokalen i år går til Bjarne Robl.

annie kaalby

Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal 2020

I år går bestyrelsen lidt uden for rammerne, ved at tildele årets Kammeratskabspokal til en person i Egå Rosport – nemlig ANNIE KAALBY

Annie er og har altid været et kendt ansigt på Egå Marina, hvor hun i Egå Rosport, der  har til huse på marinaen, har lagt rigtig mange kræfter og energi i den daglige drift af klubben.
Annie har været med siden klubbens spæde start, og blev som kun 23 årig formand for klubben. Selvom Annie trådte tilbage som formand i 2018, er hun stadig yderst aktiv i alle henseender.
Annie er også involveret i rosportens hovedorganisation, hvor hun er udvalgsformand. Hun er uddannet dommer og arrangør af langdistance-kaproning, samt dømmer til stævner mv.
Annie har et kæmpe netværk i og med andre roklubber indenfor og udenfor landets grænser.
Vi i marinabestyrelsen har også haft glæde af at samarbejde med Annie i mange år, bl.a. var hun med i vor bestyrelsen. Vi gik aldrig forgæves når der skulle tænkes anderledes eller rettes op på et problem - rosport eller sejlsport.
Annie Kaalby har altid været og er stadigvæk et stort aktiv at have på Egå Marina.

Vi ønsker Annie et stort tillykke samt held og lykke fremover.

klaus Madsen

Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal 2019

Emne til årets Kammeratskabspokal var i år ikke svær at finde.

Vedkommende går 100% ind i opgaverne, sørger for at udvikle og tydeliggøre, og er
ikke bange for at forsøge noget nyt og anderledes, selvfølgelig med et OK fra
baglandet.

Årets emne hedder KLAUS MADSEN og er primus motor i Egå Sejlklubs sejlerskole,
der gennem de senere år har udviklet sig til at være en af de største og førende i vor
del af landet.
Som tidligere sagt i bestyrelsens beretning, har der i denne vintersæson været 48
nye sejlere igennem teorikurser, og praktik kommer nu, hvor skolens 3 både
kommer på vandet.

Klaus har også været ankermand for de gratis tilbud, der har været vinteren over til
ALLE bådejere på Egå marina, selvfølgelig med den bagtanke, at åbne klubben op og
vise, hvad et medlemskab af Egå Sejlklub også kan brugt til.
Ved at skabe tillid, og dermed sikkerhed til sejlads, er han med til at skaffe nye
bådejere til at købe din og min båd, samt til at skaffe efterspørgsel efter bådpladser i
Egå – hvis vi ellers havde nogle.

Klaus har også sørget for at uddanne instruktører, der fremadrettet kan lære andre
sejlere de færdigheder, der forventes på vandet, når vi alle sammen gerne vil sejle
sikkert.

Derfor Klaus Madsen –

erik nielsen 

Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal 2018

Årets kammeratskabspokal 2018 går i år til en person fra Egå Sejlklub, der er kendt for at gå forrest, når der skal gives en hånd med, og som ikke er bleg for at gå ind i bestyrelsesarbejde eller stå for en gruppe af sejlere m.m.

Som man siger ”Bag ved hver mand står en kvinde” hvad der også gør i dette tilfælde”, nemlig hans hustru, der også altid stiller op og gør et stor stykke arbejde i Egå Sejlklub.

Et stort arbejde blev lavet sidste år under jollehusets gennemgribende renovering, hvor vedkommende stillede med sin gruppe af seniorer for at tage sig af malerarbejdet indendørs i jollehuset.

Vedkommende er også på pletten, når marinaen gerne vil låne lokaler, serveres pølser og drikkevarer og er også Egå Sejlklubs tovholder for den kommende ”Havnens Dag 2018” på Egå marina den 9. juni.

Ud over alt dette er han også en ihærdig sejler, der endda stiller sin båd til rådighed, som måltagningsbåd, under det store Verdensmesterskab for Olympiske joller, som foregår først i august måned på Århus Bugten.

Når vi siger tovholder, husudvalgsformand, sejler og formand for seniorgruppen, må vi også sige ERIK NIELSEN.

Må vi se Erik og hans hustru Ann Grete, der i dagens anledning får en buket blomster.

Tillykke !

kirsten rambøl

Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal 2017

Årets uddeling af Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal går i aften til en ildsjæl inden for Egå Sejlklub og i særdeleshed inden for sejlads i det hele taget. Vedkommende er næstformand i sejlklubben og hjertet ligger især indenfor ungdomssejlads, altså næste generation af sejlere.

Vedkommende står i spidsen for dette års test-event for alle OL-joller, som jeg tidligere har nævnt i min beretning – et stort stævne med omkring 500 joller – som skal foregå i og fra Egå Marina, og med Egå Sejlklub som primus motor.

Vedkommende er som sagt en ildsjæl, og har med hjælp af ungdomsafdelingens repræsentant i bestyrelsen, sørget for at ansøge i tide, og har derfor hente rigtig mange penge hjem til renovering af jollehuset, så det kunne blive repræsentativt og egnet til det store rykind, der sker i august måned i år. I skulle tage at slå et smut forbi huset og især se 1.salen. !!!!

Vedkommende møder altid velforberedt, bruger næsten altid sin medbragte PC’er, og man kan altid lokke et referat ud af vedkommende.

Vedkommende er igen i aften optaget andetsteds i sejladsens tjeneste.

Nogle har nok gættet at årets pokal går til Kirsten Rambøl, men da hun som sagt ikke kan være tilstede, har vi aftalt, at Egå Sejlklubs formand – Per Selmose – modtage pokal og lidt vin, og sørger for at det kommer i rette hænder, måske på lørdag, hvor Egå Sejlklubs stander endnu engang sættes for en sejlsæson.

Rigtig hjertelig tillykke.

 

Takkeord fra Kirsten Rambøl

Kære Egå Marina

Jeg vil gerne sige tusind tak for, at Egå Marinas bestyrelse tænkte på mig med årets Kammeratskabspokal!

Det betyder rigtig meget, at nogen med mellemrum bemærker en indsats for fællesskabet! At stikke næsen frem og det gør en frivillig der yder et stykke arbejde, betyder også at man stiller sig ud hvor negativ kritik ofte rammer. En ildsjæl har en drift i sig, en tro på sagen og på fællesskabet, men det er ikke en uudtømmelig resurse at tage af. Der bliver snakket en del om at ildsjæle brænder ud. Jeg oplever mere at ildsjæle bliver "slukket" af negativ kritik og mellem menneskelig bøvl.

Jeg er overbevist om, at kan vi dreje negativ kritik over til konstruktiv debat og kunne vi blive bedre til at give et klap på skulderen til den, der har gjort job for fællesskabet, så kan vi holde gang i ilden, i sjælene meget længere!

Det er ingen hemmelighed, at jeg har stået for skud de sidste år, både "i egen Bugt" og i større sammenhæng, jeg kunne tydeligt mærke inden i, at det, at bestyrelsen i Egå Marina betænkte mig med Kammeratskabspokal, fik ilden i min sjæl til at flamme højere og mere sikkert.

Endnu engang, tusind tak, det betyder uendeligt meget for mig og for det frivillige arbejde jeg kan yde!

God sejlsommer til alle på Egå Marina
ønskes af Kirsten Rambøl

Peter Petersen 

 

   

Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal 2016

Årets kammeratskabspokal, der er skænket af Poul Brask Thomsen, går i år til
Peter Petersen for det store arbejde han gør og har gjort inden for Egå Sejlklub tur- og motorbådeafdeling, samt for at mer-uddanne sejlere i navigation og motorlære.

Peter er med om vinteren til at vi samles om mange gode arrangementer, der spænder fra Viseaften, billedaften med langturssejlere, el om bord - til at slå katten af tønden for børn til fastelavn (at denne så blev annulleret skyldes for få tilmeldte børn) og meget andet.

Du støtter stadig op om den traditionelle pinsetur til Mårup – efterårs tur til Nappedam og meget andet.

Du er nu også blevet Søsportens Sikkerhedsråd’s ankermand på Egå marina for alle bådejere, medlemskab af Egå Sejlklub eller ej, og stiller op ved pjecer og informationer når Havnens Dag løber af stablen den 29. maj.

I den egenskab fik jeg dig lokket med til Pladshavermødet i aften, og du tog det så bogstaveligt, at du overfor forsamlingen, under punktet ”eventuelt” vil fortælle om hvad Søsportens Sikkerhedsråd er.

Du er altid venlig og imødekommende, når sejlerfolket har brug for det.

Derfor er du et naturligt valg til at modtage årets kammeratskabspokal.

 

 

leo bak pedersen

 

 

Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal 2015

Årets kammeratskabspokal går til Leo Bak Pedersen for det store engagement han har lagt, og stadigvæk lægger i Brolauget, hvor Leo har været med fra starten, og endda har bestredet jobbet som formand.

Leo Bak Pedersen er og har altid været en god kammerat, der bl.a. har taget sig af flere af de ældre medlemmer, som når de har haft svært ved vedligeholdelsen og håndteringen af deres både, har fundet en god hjælper i Leo, så de dermed kunne forblive aktive sejlere nogle år endnu. 

Men det behøver ikke blot at dreje sig om bådene, det kan også være en bil, scooter eller noget helt tredje, der trænger til en kærlig hånd og vejledning. Det kunne også være at sørge for, at der hele tiden er kaffebønner, rengøringsmidler tilstede, eller at der trænger til at blive gjort rent - Leo er altid parat med råd og en ekstra hånd.

Leo har af sig selv påtaget sig den daglige drift af Brolaugets lokaler og øvrige faciliteter, og der er sjælden en dag, hvor Leo ikke har været på havnen et par gange – første gang typisk ved 8-tiden om morgenen.

Under hans daglige færden i foreningen og på havnen holder han øje med at "tingene går ordentligt til". Somme tider en vanskelig opgave i en forening af individualister, der hver har deres egen mening om, hvordan tingene skal være og foregå.

Alt i alt en ikke ringe indsats af en mand på over de 80 år, som Brolauget vil komme til at savne, den dag han ikke kan eller vil mere – med lad os håbe, det vare længe endnu.

Derfor er årets valg det helt rigtige. Held og lykke fremover.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12