Åbningstider for havnekontoret.

I uge 28,29,30 er kontoret åben:
Mandag – Fredag. Kl. 9.00 -12.00

Tlf. 86225551.
Mail: mail@egaa-marina.dk

           Nordfalken 3

KAN DU BRUGE HAVNENS REDNINGSUDSTYR ?
Hurtig indsats er afgørende og kan redde liv, hvis nogen er faldet i vandet, eller ligger livløs i havnen.
Brug 2 minutter på at se filmen ”Kan du bruge havnens redningsudstyr?” og bliv klogere på, hvordan du bruger
redningshagen, redningskransen eller løfter en bevidstløs person op af vandet med den løse stige.
Øv jer sammen på havnen og vær klar til at gribe ind, hvis uheldet er ude.
Filmen er en del af projekt Sikker Havn, af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der er støttet af TrygFonden.


Banner_til_redningsvideo.jpg

 

Vinterbadeklubben EgåVikingerne får opført nyt stort helårs badeanlæg på stenmolen i Marinaens NØ hjørne.
Se mere i videoen herunder og læs mere om projektet her: egaavikingerne.dk
 
nyt badeanlaeg video

 

 

NU SKAL DER SORTERES AFFALD
Fra 1. maj 2024 bliver alle de store affaldscontainere fjernet fra promenaden.
Havnens pladshavere og lejere er forpligtet til at sortere affald på lige fod, som man gør i hver husstand. Det betyder, at der nu bliver etableret 3 nye affaldsøer, 2 ved parkeringspladserne og en stor ved vinterplads nr. 5, som erstatter de nuværende store (blå) affaldscontainere på havnen.

Læs mere info her... 

affaldssortering

 

En J/70 flåde i Egå Marina - sponsor søges !
Den populære J/70 båd dukker op i flere og flere danske havne og klubber, og nu arbejder Egå Sejlklub også på at etablere en J/70 afdeling.
Med en J/70 flåde som klubbåd håber ES både at kunne fastholde bl.a. de unge sejlere, der vokser ud af en jolle og tiltrække nye medlemmer.
J70 

Tonni Tølbøll Lund Aagesen fra projektets styregruppe fortæller, at der som minimum skal rådes over 2 og gerne 3 både. ES har sikret sig et sponsorat til båd #1 og leder nu efter en eller flere sponsorer til båd #2 og evt. #3.
Egå Marina hilser initiativet velkomment og stiller med glæde de fysiske rammer til rådighed.
 
 
 

Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 5. juni 2024

Tilstedeværende:
Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Lars Østergaard, Lars Bjørnstjerne, Mads Bjørndal Robl, Kristian
Brandt, Leo V. Andersen, Rasmus Bak og havnemester Lars Kock Andersen.

Afbud:
John Christensen.

Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:
Formanden informerede om møde med Århus Kommune, Teknik og Miljø. Man har set på
muligheder indenfor det eksisterende havneområde, og de har fra Teknik og Miljø´s side bedt
bestyrelsen om at udarbejde præcise og konkrete ønsker om hvilke tiltag man ønsker i de
eksisterende områder. Her tænker man på de områder som oprindeligt er henlagt til Marinaen,
men som Marinaen ikke benytter. Bestyrelsen arbejder på at udfærdige en skitse med ønsker.

Havnemesteren har ordet:
Fjernvarme:
I løbet af uge 24 bliver der etableret fjernvarme i Restaurant og Havnebygning.
Betontrappe:
I uge 24 bliver der støbt betontrappe ved krabbebroen.
Rammeslag:
Langt om længe ser det ud til at rammeslaget er funktionsdygtigt. Det skal afprøves i løbet af
uge 24, så vi hurtigt derefter kan påbegynde at banke pæle i.
Affaldsøer / affaldssortering:
Vi er tæt på at være færdige med etablering af de 3 nye affaldsøer, som pladshaverne har
taget godt imod. Dog er der store udfordringer med sortering af affaldet, og sidst firma
Marius Pedersen var her for at tømme papcontainere, kunne de konstaterer at der var alt
muligt andet end pap i containerne. Det betød at de kørte forgæves, containerne blev ikke
tømt og vi fik en regning på kørsel. Dette er sket flere gange, og vi har nu set os nødsaget til
at ansætte en person på 12 timer om ugen, til håndtering af affald og andet forefalden arbejde.
Vedkommende starter den 17. juli.

Kassereren har ordet:
Regnskabet ser fornuftigt ud.

Sektorerne:
Ingen bemærkninger.

Til info:
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. september 2024 kl. 18.00.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12