Fotos

Luftfotos af MarinaenNye baderum 2023

 

Broforlængelse bro 5

Renovering af kajgaden efterår/vinter 2017/2018

Den ny Båken forår 2017

Flydende Bådmesse 2016

   

   

 

Indvielsen af Egå Marina den 4. maj 1978

Dronebilleder ved solnedgang dec. 2021
Fotograf: Dennis Bodal

Kajgaden renoveres efterår/vinter 2017/2018

 • 20171003 144999
 • 20171003 145000
 • 20171010 145001
 • 20171014 145116
 • 20171014 145224
 • 20171014 145801
 • 20171017 103850
 • 20171019 101450
 • 20171019 101633
 • IMG 3784
 • IMG 3781
 • IMG 3783
 • IMG 3785
 • IMG 3787
 • IMG 3788
 • IMG 3807
 • IMG 3809
 • IMG 3810
 • IMG 3812
 • IMG 3816
 • IMG 3818
 • IMG 3821
 • IMG 3824
 • IMG 3825
 • IMG 3826
 • IMG 3827
 • IMG 3829
 • IMG 3830
 • IMG 3832
 • IMG 3834
 • IMG 3835
 • IMG 3836
 • IMG 3837
 • IMG 3837a
 • IMG 3837b
 • IMG 3837c
 • IMG 3838
 • IMG 3839
 • IMG 3840
 • IMG 3841
 • IMG 3842
 • IMG 3848
 • IMG 3849
 • IMG 3850
 • IMG 3853
 • IMG 3854
 • IMG 3855
 • IMG 3857
 • IMG 3858
 • IMG 3863
 • IMG 3864
 • IMG 3865
 • IMG 3868
 • IMG 3869
 • IMG 3870
 • IMG 3871
 • IMG 3873
 • IMG 3875
 • IMG 3876
 • IMG 3879
 • IMG 3880
 • IMG 3882
 • IMG 3883
 • IMG 3886
 • IMG 3888
 • IMG 3890
 • IMG 3891
 • IMG 3892
 • IMG 3892a
 • IMG 3892b
 • IMG 3894
 • IMG 3895
 • IMG 3898
 • IMG 3902
 • IMG 3904
 • IMG 3909
 • IMG 4000
 • IMG 4001
 • IMG 4002
 • IMG 4003
 • 4. okt Den store mastekran nedtages forud for renovering af kajgaden
 • 10. okt. De første jernspuns nedrammes
 • 13. okt. Spunsen er rammet færdig.
 • 13. okt. Spunsen er rammet færdig.
 • 13. okt. Spunsen er rammet færdig.
 • 17. okt. Der lægges sandpude rundt om de gamle travelift-ramper. Dette for at give fundament for den store nedramningsmaskine som skal nedramme betonpillerne for det nye rampeanlæg.
 • 19. okt. Det gamle rampeanlæg nedbrydes
 • 19. okt. Det gamle rampeanlæg nedbrydes
 • 22. okt. Betonkasser der skal være ankre for spunsvæggen er støbt. Skal senere graves ned under asfalten og forbindes til spunsvæggen.
 • 22. okt. Så er de gamle køreramper fjernet, og ny bredere og kraftigere skal etableres.
 • 22. okt. Så er de gamle køreramper fjernet, og ny bredere og kraftigere skal etableres.
 • 25. okt. Det gamle ”københavner” bolværk bliver afmonteret
 • 25. okt. Der diskuteres om det videre forløb, med ramning af betonpiller og støbning af køreramper til Traveliften
 • 25. okt. Nye pullerter og 3 indbygningsstiger til kajvæggen er allerede ankommet
 • 31. okt. Så rammes der betonstolper ned til kørselsrampen
 • 31. okt. Der placeres ”ankre” i den opgravede kajgade. Der skal nedsættes 21 ”ankre”
 • 31.okt. ”Ankret” er nu forbundet med spunsvæggen
 • 31.okt. Betonstolper, der skal nedrammes. Ovenpå bygges der to støbeforme, som skal blive kørerampe for den nye travelift
 • 2. nov. De lange betonpiller er hamret ned og del af spunsvæggen ved travelift området er på plads
 • 2. nov. Mange af de 21 ”ankre” er nu på plads og forbundet med spunsen
 • 7. nov. Fundament rammes til vores store mastekran. Lignende fundament nedrammes ved el-svingkranen.
 • 15. nov. Travelift området er under opbygning til støbning af køreramper
 • 15. nov. Grundstøbning til den store mastekran og svingkranen
 • 21. nov. Klargøring af støbekasser ved traveliftområdet
 • 21. nov. Begyndende opsætning af træ på de 52 meter jernspuns
 • 29. nov. Traveliftområdet - Bundene bygges til støbekasserne, som så skal fyldes med beton
 • 1. dec. Kajgaden er nu beklædt med træ og 3 redningsstiger er isat
 • 1. dec. Armeringsjern er udlagt til den ene kørerampe
 • 7. dec. Sydlige travelift-rampe er snart klar til støbningen
 • 8. dec. Så er betonen hældt i og skal hærde weekenden over
 • 8. dec. Fundamentet til den store mastekran er klar
 • 8. dec. Ligeledes til el-sving-kranen, der kan løfte op til 3 tons
 • 15. dec. Sydlige rampe er færdigstøbt og nordlige har 14. dec. fået beton hældt i
 • 15. dec. Langs udrustningskajen er ”hammeren” (ja det hedder den) ved at blive monteret
 • 15. dec. Der venter et stort arbejde med at fjerne alt træ og træpæle samt fjerne sand til 3 meters dybde
 • 17. dec. Fundament til fremtidig platform ud over vandet ved bro 3-4
 • 17. dec. Fra tankstation, gennem ny kajgade og til brønd ved bro 1, nedlægges trækrør til vand, el, m.m.
 • 19. dec. Begyndende oprydning under og ved sydlige rampe. Gravko skal også fjerne sandet efter nytår.
 • 21. dec. Begge ramper er færdigstøbte og der ryddes op og graves ud
 • 21. dec. Bolværket ved udrustningskajen er færdiglavet med 3 indbyggede stiger og pullerter
 • 2. jan. Så er arbejdet i gang igen, og der nedlægges vandafledningsrør langs kajgaden, da den nu skråner væk fra bassinet
 • 2. jan. Den kunstige sandpude fjernes og det meste bruges ved kajgaden
 • 2. jan. Vi rammer selv nye pæle ned ved den lille bro, der genopbygges af entreprenøren
 • 8. jan. Luftfoto af arbejdsområdet
 • 8. jan. Luftfoto af arbejdsområdet
 • 8. jan. Bolværk er næsten færdige til opsætning under køreramperne
 • 8. jan. Der er lagt drænrør ned ved de runde brune stammer og rende med trækrør til el, vand etc. fra brændstofanlæg til brønd ved bro 1
 • 8. jan. Travelift området er nu fri for sand, som køres væk
 • 16.jan. Al sand er nu fjernet mellem køreramperne – nu skal der kun træbeklædning under ramperne
 • 16. jan. Træbro, parallel med rampen er ved at tage form. Lavbroens beklædning blev lavet af vort personale g.d.
 • 16.jan. Poul Erik er i gang med el og beklædning på bro 6
 • 19. jan. Den lille forbindelsesbro ved traveliften er næsten klar. Mellem de indstøbte fenderlister i ”dokken” er der 5,9 meter
 • 19. jan. Langs kajgaden etableres der med regelmæssige mellemrum samlebrønde til rørførte strøm- og IT-kabler
 • 4. feb. Den nye nedkørsel til den lille bro er nu erstattet med riste
 • 4. feb Træbeklædning under de 2 køreramper er ved at være ordnet, og der er støbt en overgang mellem ramper og asfalten bagved
 • 9. feb. Dokken er nu klar til at tage imod den nye 35 tons Travelift, som kommer i uge 10/11
 • 9. feb. Nu mangler bare asfalt mellem beton og nuværende asfalt. Nye sø-sten pynter nu i hjørnet
 • 7. marts Der bygges fundament til Holdingtank-pumpen samt vandstander. Man kan ane, at el-svingkranen er opsat, selvom området ikke blev asfalteret den 1. marts. Grundet vejret er arbejdet udsat til 20. marts.
 • 13. marts Tankanlægget er fjernet, og broen savet i stykker. Broer erstattes af en cementflydebro med 2 standere + vand + betaling
 • 13. marts Efter fjernelse af 1600 m3 sand, ”skal vi lige hvile os” og reparerer et par ting. Asfalten, der skulle have været pålagt kajgaden m.v., er udsat til den 20. marts – grundet frost
 • 13. marts Personalet har sat den lille mastekran op og monterer nyindkøbt strømskab til området
 • 20.marts Traveliften er her til morgen ankommet fra Holland
 • 20. marts Så skal den bare samles
 • 20. marts Med hjælp fra vores egen JONES er puslespillet begyndt
 • 20. marts Samtidig bliver kajgaden og traveliftområdet asfalteret
 • 20. marts Der arbejdes på at få samlet Traveliften. Alt vort grej er i gang
 • 20. marts Der flyttes lige lidt sand omkring ramperne, så dybden er i orden
 • 20.marts Asfaltering afsluttet ved den nye udrustningskaj
 • 20.marts Asfaltering foran rampeanlægget
 • 21.marts Traveliften er kommet op på hjulene, men der arbejdes videre til test og kontrolløft på 40 tons
 • 21.marts Poul Erik følger med i processen
 • 22.marts 35 tons traveliften afprøves her med 40 tons gods, leveret på en blokvogn fra BMS kraner
 • 4. april ”RAVNEN III” blev som den første båd søsat med vore nye Travelift. Det skulle selvfølgelig markeres.
 • 4. april Traveliften styres fra jorden, så ERIK er travlt optaget.
 • 4.april Brændstofbroen er også søsat, hvorpå der placeres diesel-, benzin- og betalingsstandere
 • 5. april Præsentation af den renoverede kajgade og den nye travelift. Pølser og øl/vand til de op imod 200 fremmødte.
 • 5. april Præsentation af den renoverede kajgade og den nye travelift. Pølser og øl/vand til de op imod 200 fremmødte. Marinaens formand Bjarne Robl holdt tale.
 • 5. april Præsentation af den renoverede kajgade og den nye travelift. Her ses den gamle og den nye travelift side om side.
 • 5. april Præsentation af den renoverede kajgade og den nye travelift. Her ses den gamle og den nye travelift side om side.
Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12