KAN DU BRUGE HAVNENS REDNINGSUDSTYR ?

Hurtig indsats er afgørende og kan redde liv, hvis nogen er faldet i vandet, eller ligger livløs i havnen.

Brug 2 minutter på at se filmen ”Kan du bruge havnens redningsudstyr?” og bliv klogere på, hvordan du bruger
redningshagen, redningskransen eller løfter en bevidstløs person op af vandet med den løse stige.

Øv jer sammen på havnen og vær klar til at gribe ind, hvis uheldet er ude.

Filmen er en del af projekt Sikker Havn, af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der er støttet af TrygFonden.

Banner_til_redningsvideo.jpg
 
Havnens nye baderum 2023

Der er 2 familierum hver med 2 brusere, toilet og håndvask
Endvidere er der 4 bruserum med bruser, toilet og håndvask.
I gangen til baderummene er der 3 WC rum med toilet og håndvask.

Adgang til stedet foretages med BEAS kort og adgang til baderummene sker endvidere med BEAS kort hvor der trækkes 20 kr til familierummene og 10 kr til de øvrige baderum. Vandforbruget er inkluderet i disse priser.

Vi er meget stolte over disse nye faciliteter som måske er blandt de flotteste i landet.
 
 

 

Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 24. maj 2022

Tilstedeværende:

Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Kristian Brandt, Leo Andersen, Lars Østergaard, Jens Bønnelycke Vestergaard, John Christensen og havnemester Lars Kock Andersen

(Afbud fra Lars Bjørnstjerne)

Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:

Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:

Der har været nedsat et parkeringsudvalg hvor man har diskuteret problematikken omkring parkering på Egå Marina, og bestyrelsen har godkendt følgende fra udvalget:

  • I første omgang droppes et samarbejde med et parkeringsselskab, og så håber vi at parkeringsproblematikken kan løses med nedenstående tiltag.

I år bliver der lavet P-pladser til langtidsparkering for havnens pladshavere og pladslejere på vinterpladserne 2 og 3, d.v.s. inde bag bommen ud mod åen. Endvidere bliver der lavet en P-plads til langtidsparkering på vinterplads 8 i den nordlige ende af havnen.

Fra Egå Marina´s side opfordres der til at pladshavere og pladslejere parkerer på de anviste pladser, når de er væk i mere end 24 timer.

Vedrørende problematikken om trafik ved Ungdomsafdelingen og parkering ved slæbestedet er der lavet følgende tiltag:

  • Opsætning af løse trafikkegler, skiltning med parkering forbudt, og ved større arrangementer i Ungdomsafdelingen vil der være mulighed for at lukke slæbestedet. Bestyrelsen er meget opmærksom på problemet, og på længere sigt arbejdes der på at slæbestedet flyttes til anden placering.

Forslag til havneudvidelse blev gennemgået, og formanden informerede om at de sidste projektforslag nu er finpudset, og at man er ved at være tæt på mål. Det blev besluttet at havnemesteren udsender projektet til bestyrelsesmedlemmerne, og så er det op til hver enkelt bestyrelsesmedlem at informerer deres egne klubber.

Aarhus Fjernvarme har givet grønt lys til fjernvarme på Egå Marina. Formanden og havnemesteren holder et møde med Aarhus Fjernvarme for at gennemgå projektet og priserne, og endvidere bliver der taget kontakt til Aarhus Kommune vedrørende placering af fjernvarmerørene.

Havnemesteren har ordet:

Havnemesteren orienterede om renovering / ombygning af toiletter og baderum, og der blev fra bestyrelsens side givet grønt lys til projektet. Havnemesteren tager kontakt til det rådgivende ingeniørfirma for udarbejdelse af det endelige projekt, og herefter vil der blive indhentet tilbud som vil blive fremlagt for bestyrelsen inden endelig godkendelse.

Havnemesteren vil sørge for at der bliver udsendt en informationsskrivelse om retningslinjer ved brug af el-standere på broerne.

Der vil i løbet af sommeren blive opsat afskærmning mellem hoppepuden og kørevejen.

Kassereren har ordet:

Kassereren informerede om at der arbejdes på køb af obligationer.

Sektorerne har ordet:

Det blev besluttet at Brolauget fremadrettet kun skal betale for forbrug af strøm i klubhuset.

Eventuelt:

Havnemesteren indkalder til møde i udvalget for havneudvikling torsdag den 9. juni 2022 kl. 16.00 til 18.00 på havnekontoret.

Til info:

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 20. juni 2022 kl. 17.00.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12