KAN DU BRUGE HAVNENS REDNINGSUDSTYR ?
Hurtig indsats er afgørende og kan redde liv, hvis nogen er faldet i vandet, eller ligger livløs i havnen.
Brug 2 minutter på at se filmen ”Kan du bruge havnens redningsudstyr?” og bliv klogere på, hvordan du bruger
redningshagen, redningskransen eller løfter en bevidstløs person op af vandet med den løse stige.
Øv jer sammen på havnen og vær klar til at gribe ind, hvis uheldet er ude.
Filmen er en del af projekt Sikker Havn, af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der er støttet af TrygFonden.


Banner_til_redningsvideo.jpg

 

Vinterbadeklubben EgåVikingerne får opført nyt stort helårs badeanlæg på stenmolen i Marinaens NØ hjørne.
Se mere i videoen herunder og læs mere om projektet her: egaavikingerne.dk
 
nyt badeanlaeg video

 

 

NU SKAL DER SORTERES AFFALD
Fra 1. maj 2024 bliver alle de store affaldscontainere fjernet fra promenaden.
Havnens pladshavere og lejere er forpligtet til at sortere affald på lige fod, som man gør i hver husstand. Det betyder, at der nu bliver etableret 3 nye affaldsøer, 2 ved parkeringspladserne og en stor ved vinterplads nr. 5, som erstatter de nuværende store (blå) affaldscontainere på havnen.

Læs mere info her... 

affaldssortering

 

En J/70 flåde i Egå Marina - sponsor søges !
Den populære J/70 båd dukker op i flere og flere danske havne og klubber, og nu arbejder Egå Sejlklub også på at etablere en J/70 afdeling.
Med en J/70 flåde som klubbåd håber ES både at kunne fastholde bl.a. de unge sejlere, der vokser ud af en jolle og tiltrække nye medlemmer.
J70 

Tonni Tølbøll Lund Aagesen fra projektets styregruppe fortæller, at der som minimum skal rådes over 2 og gerne 3 både. ES har sikret sig et sponsorat til båd #1 og leder nu efter en eller flere sponsorer til båd #2 og evt. #3.
Egå Marina hilser initiativet velkomment og stiller med glæde de fysiske rammer til rådighed.
 
 
 

Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 02.09.2021 i EGÅ MARINA S/I

 

Jørgen og havnemesteren har undersøgt om det er korrekt at havnen hæfter for løbende
driftsudgifter til Vejlby-Egå Enges Landvindingslav, og vi kan ikke slippe for udgifterne.

Jørgen indkalder arbejdsgruppen vedr. havnens fremtid, så vi kan komme videre med
projektet.

Jørgen har fået tilbud fra et P-selskab om evt. tilsyn på P-pladser. Man blev enige om at
havnemesteren undersøger mulighederne fra andre selskaber, og orienterer til næste
bestyrelsesmøde.

Det blev besluttet at havnemesteren og Lars Bjørnstjerne skal tage kontakt til FLID vedr.
”Sikker Havn”, for evt. gennemgang af vores marina.

Havnemesteren har ordet:
Angående betalingssystemet Zietwing forventes det at vi er oppe at køre igen inden for de
næste 14 dage, og så bliver det igen muligt at betale med Dankort. Jørgen informerer på
næste pladshavermødet, hvordan arbejdsgangen / procedurer bliver fremover.

Vi har endnu engang måttet sige nej til at få etableret fjernvarme på havnen, da
etableringsomkostningerne er alt for høje.

Vi har lukket for ventelister til køb af havnepladser, da vi p.t. har ca. 250 ventende personer.
Havnemesteren ser på muligheder for evt. at kunne etablere el-standere til el-biler. Han
kontakter andre havne for at høre om erfaringer.

Der er blevet mere ro på grill-pladsen, efter at buskene er blevet beskåret.

Havneassistent Poul-Erik har haft nogle weekendvagter, hvilket er blevet positivt modtaget.
Havnemesteren ser på muligheden for evt. at ansætte unge studerende til opgaven i
højsæsonen i 2022.

Der er etableret 21 nye grejrum i det tidligere masteskur. Alle rum er udlejet.

Havnemesteren ser på muligheden for at etablerer flere flydebroer langs molen.

Havnemesteren ser på muligheden for ombygning af toiletter og baderum, da nuværende er
meget nedslidte.

Havnemesteren ser på muligheden for at udvide legepladsen med nye og spændende tiltag, da
legepladsen er meget besøgt.

Fra 2022 vil bagagevognene blive flyttet til 2 ”øer” – en i hver ende af havnen. Alle vogne
skal efterfølgende kunne låses op med den samme kode.

Havnemesteren ser på muligheden for at etablerer pladser til Autocampere på vinterpladerne
2 og 3 ved åen.

Havnekontoret har udvidet åbningstiderne for vores brugere, hvilket er blevet modtaget
meget positivt. Dette har været muligt, fordi at der er blevet ansat en elev.

Kassereren har ordet:
Indtil nu ser det ud til at vi kommer ud med et rigtig godt resultat for året.

Sektorerne har ordet:
Leo informerer om at de i jollehavnen har haft tyveri af brændstof og værktøj.

Fra roklubbens side har man et ønske om at få opsat et par containere til opbevaring af
kajakker og Paddleboards som er ejet af udefra kommende. Såfremt at det bliver til noget, vil
havnemesteren i første omgang finde plads til 2 stk. containere.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12