Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Egå Marina S/I, torsdag d. 8. juni 2017

Besluttet at bruge Statsaut. Revisor Mogens Nygård fremover.

A1 Consult har sendt forandringen af kajgade og traveliftområde i licitation.

Havnemesteren og et bestyrelsesmedlem tager til fabrikanten af den nye Travelift i Holland, for at forhandle pris og tjekke den påtænkte maskine.

Gruppe dannet vedrørende eventuel hal/værft-byggeri på Egå Marina.

Terma i Lystrup tjekker udstyr fra container på vinterplads 2.

Gennemgang af spørgsmål fra Pladsdhavermødet i april måned:
1: Flere grejrum: Først når evt. hal bygges og værksted kan flyttes.
Masteskur stadigvæk i spil.
2: Masteskur: Fremadrettet skal der betales kr. 300,- pr. år for mast i skur.
3: Udleje: EM disponerer alle ledige pladser.
Hvis plads kan udlejes og udlejers båd står på land på havnen, kan udlejer
fremover kun forvente at få 2/3 af betalt havneafgift retur.
4: Flere store pladser: Undersøger eventuel sammenlægning af mindre pladser.

Der er indkøbt en nyt pillefyr. Installeres snarest.

Solfangerne på taget skal skrottes – virker ikke efter hensigten.

Der indkøbes flere stativer til cykler ved og omkring broerne.

Ny Holding tank-tømmer er opsat på kajgaden – se hjemmesiden.

Opfordrer alle til at benytte de grønne LEDIG-skilte, når pladsen forlades for sommeren.

I ugerne 31+32 kan der opstå store pladsproblemer på store dele af marinaens landområder grundet meget stort Pre-WM-OLjolle stævne i Egå. Hav tålmodighed og tag hensyn til de unge mennesker fra mange nationaliteter.

Der er ikke aftale dato for næste bestyrelsesmøde.

Egå Marina Selvejende Institution
Bjarne Robl

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12