Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Egå Marina S/I, torsdag d. 6. april 2017

Båken (dommertårnet) er siden mødet blevet færdig og kan snart indvies.

Første tilskud til en badeplatform med større sauna er modtaget. Der har vinteren igennem været 160 medlemmer.

Møde med bank om omkostninger ved ændring af kajgaden og Travelift-området samt ny Travelift.
Priser på forskellige travelifte undersøges. Foretrækker en Roodberg fra Holland.
Der er nedsat en arbejdsgruppe vedr. projekt renovering/omlægning

Jollehuset er inspiceret efter færdiggørelsen – flot resultat

Det gamle oliefyr i værkstedet kan ikke mere. Der bevilges penge til køb af nyt pillefyr, da vi for 4. gang har fået afslag på fjernvarme.

Der bevilges penge til yderligere renovering af kloaknettet.

Overskydende alu-broer erstatter nuværende flydebroer ved roklubben.

Der undersøges om der kan skabes større pladser (4,5-5,0 meter), eventuel ved forlængelse af broer samt sammenlægge smalle pladser.

Problemer med parkering foran bomstanderen ved jolleområdet.

Indmaden i Cash-loaderen er udskiftet, så der kun kan bruges gængse kort til køb og refundering – maskinen er pengeløs.

Næste bestyrelsesmøde bliver 7. juni 2017

Egå Marina selvejende institution
Bjarne Robl

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12