Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 14. november 2023

Tilstedeværende:
Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Lars Bjørnstjerne, Lars Østergaard, Mads Bjørndal Robl, Kristian
Brandt og havnemester Lars Kock Andersen.
Afbud:
Rasmus Bak.
Leo V. Andersen.
John Christensen.
Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer.
Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:
En enig bestyrelse har besluttet at der bliver etableret fjernvarme i Havnebygningen og
Restauranten. Em sikrer også tilslutningsmulighed for Ro- og Jollehuset, hvis de ønsker det,
så muligheden ikke bliver væsentlige dyrere, ved at skulle udføres i en senere runde. Dermed
er muligheden for fjernvarme åben for alle havnens bruger, som ønsker at tilslutte sig. Andre
bygningsejere har også sagt ja, og projektet starter op i uge 48.
Projektet for havneudvidelse skrider stille og roligt frem, og p.t. ligger sagen hos kommunens
embedsfolk.
Det blev besluttet at følgende projekter skal sættes i værk i 2024:
- Nye lokaler og ny sauna til Vinterbadeklubben, da de nuværende lokaler og saunaen er
godt nedslidte. Der er søgt om sponsorater, og indtil videre har de fået kr. 250.000,00 til
projektet. Der er stor efterspørgsel på medlemskab i Vinterbadeklubben. De nye faciliteter
forventes at stå klar omkring april 2024. Vinterbadeklubben bliver lavet om til en
helårsklub.
- Nye affaldsøer for bedre sortering af affald er i dag et krav fra kommunens side, og der
bliver placeret 3 affaldsøer rundt på havnen. Nærmere information følger.
- For at undgå konflikter mellem bådejere ved afvaskning af båd / polering af båd i
forårsperioden, er det blevet besluttet at man laver en vaskeplads på vinterplads 5 til de
både som kommer op af vandet. Båden bliver kørt på vaskepladsen efter optagning, og
derefter bliver den flyttet til en landplads for polering.
- Promenaden trænger til forskønnelse. Vi er godt i gang, nogle steder har vi fjernet
søstenene og etableret græs / flisearealer i stedet. Det er blevet besluttet af vi i 2024 vil
lave en betontrappe i skråningen ved krabbebroen, så man kan sidde på trappen og se de
glade børn fange krabber. Det er hårdt tiltrængt, da skråningen skrider i forbindelse med
alt den nedbør som er kommet.
- Der bliver opsat ny Diesel- og Benzinstander, da de to gamle er godt slidte. Bestyrelsen
gør her opmærksom på at det ikke er tilladt at tanke med dunke med eget brændstof.

Havnemesteren har ordet:
Det nye rammeslag står nu færdig. Få pæle har ikke kunnet modstå stormen, og de pæle
bliver udskiftet i 2024.
Bro 8 bliver istandsat, flere pæle som broen står på, bliver udskiftet.
I første omgang har vi besluttet at beholde vores faste broer og løbende renoverer dem, da det
er forbundet med store udgifter at etablerer flydebroer. Hvis vi får godkendt havneudvidelsen,
bliver der fra start etableret flydebroer i det nye område.
Havnens personale er en del af arbejdskraften ved etablering af de nye projekter som
Vinterbadeklub og betontrappe ved krabbebroen, bro 8 samt udskift af pæle.

Kassereren har ordet:
Regnskabet for 2023 blev fremlagt. Det ser rigtig fint ud og blev godkendt. Havnen har en
rigtig god og sund økonomi, hvilket betyder meget for havnens videreudvikling.
Det er besluttet at der kommer en stigning på 4% i den kommende sæson. Det skyldes at
priserne på materialer generelt indenfor de sidste par år er steget.
Prisen på havnepladser stiger pr. 1. januar 2024 med 0,51% (indeksreguleret).

Sektorerne:
Intet at bemærke.

Til info:
Informationsmøde afholdes i Egå Sejlklub´s lokale tirsdag den 28. november kl. 19.00.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12