Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 6. september 2023

Tilstedeværende:
Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Lars Bjørnstjerne, Lars Østergaard, Mads Bjørndal Robl, Kristian
Brandt, Leo V. Andersen, John Christensen og havnemester Lars Kock Andersen.

Afbud:
Rasmus Bak.


Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:
M.h.t. havneudvidelse kører det som planlagt. Merete Odgaard fra Territorium Byplan Aps er
i en god dialog med Aarhus Kommune.
Formanden fremlagde hans tanker og ideer til forlængelse af overenskomsten, og det blev
besluttet at man indenfor nærmeste fremtid vil sende en skrivelse til Aarhus Kommune med
Egå Marina´s idéoplæg til en ny overenskomst.

Med de store projekter som højvandssikring, nyt slæbested, havneudvidelse, hal til både,
større vinterpladser og miljøtiltag er det vigtigt, at overenskomsten er på plads inden vi
begynder at lave de store investeringer.

Vi har igennem de sidste 10 år søgt om lov til at installerer fjernvarme. Nu ser det ud til at de
sidste brikker falder på plads - økonomien er på plads, og vi kan forvente at få fjernvarme på
havnen måske allerede i år. Nu afventer vi blot en startdato for nedgravning fra Kredsløb A/S,
og der skal koordineres i forhold til optagning af både.

Bjarne Robl var inviteret som repræsentant for Vinterbadeklubben EgåVikingerne, og han
fremlagde idéoplæg til nye saunafaciliteter. Tanken er at man vil lave den eksisterende
vinterbadeklub om til en helårsklub.
Bjarne har søgt tilskud fra diverse fonde, og han fortsætter arbejdet med at søge tilskud fra
fonde. Indtil nu er der bevilget kr. 200.000,00, og p.t. har klubben en egenkapital på ca.
250.000,00. En ny sauna vil koste mellem kr. 800.000 – 1.000.000,00.
P.t. er der 400 medlemmer, og man forventer ved en ny udvidelse at man kommer op på ca.
1.000 medlemmer. Kontingentet i år er kr. 550,00 pr. person.
Bestyrelsen har besluttet at de vil bakke op om projektet.

Havnemesteren har ordet:
Vores kontorelev Cecilie er færdiguddannet. Hun har søgt nye udfordringer og er stoppet på
havnekontoret.

Det er et krav fra Aarhus Kommune´s side, at vi skal sorterer affaldet mere end vi gør nu. Det
blev besluttet at havnemesteren og Rasmus Bak i fællesskab kommer med et idéoplæg til nye
tiltag i form af miljøstationer. Når den endelige plan foreligger, vil pladshaverne blive
informeret.

Havnemesteren arbejder på at lave en vaskeplads til både, hvor man ikke er til gene for andre.
Vi oplever et stigende antal autocampere på havnen. Havnemesteren skal fremkomme med
idéoplæg til ny autocamper plads til næste bestyrelsesmøde.

Der må fra opvaskemaskiner og vaskemaskiner ikke udledes grå spildevand i havnebassinet.
Vores ordensreglement skal derfor tilrettes så det tydeligt fremgår, at disse maskiner skal
tilkobles bådens holdingtank.

Indenfor ca. 14 dage vil der på Vinterplads 1 blive lagt belægningssten med opmærkning til
H-både, o.l. Dette har været et ønske i mange år.

Der er blevet monteret nye redningsstiger på de fleste broer. Vi mangler dog 5 stiger som p.t.
er i restordre, og vi forventer at få dem leveret i løbet af de næste par uger.

Det blev besluttet at der skal monteres nyt låsesystem på de offentlige toiletter, så vi kan
lukke af for adgang til toiletterne i tidsrummet kl. 21.00 – 06.00. Det skyldes at vi oplever at
hjemløse overnatter på toiletterne, og at toiletterne også bruges i forbindelse med handel af
narkotika, hvilket skaber en del utryghed.
Egå Marina har været i dialog med politiet om problemerne, og der bliver sat mere
overvågning op på Egå Marina´s område for at få dette stoppet.

Vi har oplevet at nogle få pladshavere / lejere benytter deres både til udlejning igennem
Airbnb, eller til fast udlejning for beboelse mod betaling. Dette betragtes som erhverv, hvilket
ifølge vores vedtægter ikke er lovligt.

Kassereren har ordet:
Regnskabet ser fornuftigt ud, og vi overholder budgettet.

Sektorerne:
Mads Bjørndal Robl beder om at der bliver opsat ”Parkering forbudt” skilte på pladsen foran
jollehuset / ungdomsafdelingen. Mads og havnemesteren ser på det sammen.

For at beskytte de badende gæster mod sejlads på vandski foreslog Mads Bjørndal Robl, at
der lægges bøjer ud nord for havnen, for afmærkning af 300 meter grænsen. Det blev
besluttet, at forslaget sendes videre til de relevante myndigheder.

Til info:
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 14. november kl. 18.00.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12