Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 21. juni 2023

Tilstedeværende:
Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Lars Bjørnstjerne, Lars Østergaard, Mads Bjørndal Robl, Kristian
Brandt, John Christensen og havnemester Lars Kock Andersen.

Afbud:
Leo V. Andersen, Rasmus Bak.

Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:
Formanden fremlagde udkast fra Kredsløb samt VVS-priser på etablering af fjernvarme. Det
blev besluttet at vi afventer at høre hvad de andre bygningsejere siger til tilbuddet.
Bygningsejerne samt havnens klubber er indkaldt til informationsmøde onsdag den 28. juni,
og ved mødet vil formanden informerer om fjernvarme, samt hvor vi p.t. er i havnens
udviklingsplaner.
Havnen har fået en forespørgsel fra Aarhus Kommune om hvordan havnene i Århus-bugten
kan skabe bedre adgang til vandet, bl.a. med udvidelse af eksisterende slæbesteder og
mulighed for etablering af nye slæbesteder. Bestyrelsen har sendt et positivt svar til Aarhus
Kommune.

Havnemesteren har ordet:
Havnemesteren orienterede om at der stadig er travlt med krankørsel, og samtidig er
personalet begyndt at afvikle ferie.
Vi får utrolig meget ros for de nye baderum, både af pladshavere, gæstesejlere og
autocampere.

Kassereren har ordet:
Regnskabet ser fornuftigt ud og følger budgettet.

Sektorerne:
Jens Bønnelycke Vestergaard har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, og i stedet har
ungdomsafdelingen / storjoller valgt Mads Bjørndal Robl som ny repræsentant i bestyrelsen.
Mads har i hans unge år været med lige fra havnens start, og hans hjerte har altid brændt for
sejlsport og ungdomsafdelingen, hvor hans to piger også har sejlet. Et stort plus for havnen,
og hjertelig velkommen til Mads.

Til info:
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 6. september kl. 18.00.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12