Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 1. nov. 2022

Tilstedeværende:
Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Kristian Brandt, Lars Bjørnstjerne, Lars Østergaard, Jens
Bønnelycke Vestergaard, Leo V. Andersen, John Christensen og havnemester Lars Kock Andersen

Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:

Parkering på havnen i sommerhalvåret:
Det har fungeret rigtig fint med p-pladser til langtidsparering, og indtil videre ser bestyrelsen
ingen grund til at indføre parkeringsvagter og parkeringsrestriktioner på Egå Marina.
Fjernvarme:
Der arbejdes videre med forslag om fjernvarme på Egå Marina. Der foreligger endnu ikke
endeligt oplæg m.h.t. priser og andet.
Havneudvidelse, lokalplan og overenskomst med Århus Kommune:
Vi afventer stadig svar på diverse fra Århus Kommune, og der er rykket for svarene flere
gange.
Rammeslag:
Der er bevilget penge til renovering af det gamle rammeslag, og havnens personale er i fuld
gang med projektet.
Renovering af toiletbygning:
Vi afventer tilbud fra forskellige entreprenører.

Havnemesteren har ordet:

Rengøring af toiletbygning/havnekontor:
Der er indgået aftale med nyt rengøringsselskab, og de startede den 15. oktober.
Indsejlingsbøjer:
Nye bøjer er indkøbt, og de vil blive udlagt medio januar måned 2023.
Generelt om sæsonen:
Det har været en rigtig god sæson med rigtig mange brugere på havnen. Bl.a. er de nye tiltag
på legepladsen blevet taget rigtig godt imod af havnens børnefamilier samt brugere fra
oplandet. Bistroen har også nydt godt af de mange besøgende m.h.t. salg af is.

Kassereren har ordet:

Regnskab:
Igen i år kommer vi ud med et rigtigt flot regnskab, hvilket betyder at havnen står rigtigt
solidt rent økonomisk.

Næste års stigninger:
- P.g.a. den stigende inflation og deraf merudgifter til Egå Marina er det besluttet, at
havneafgiften skal stige med 5% i den kommende sæson. Andre ydelser vil stige med
omkring 10%, bl.a. udleje af havnepladser samt gæsteafgifter.
- Prisen på havnepladser vil pr. 1. januar 2023 stige jfr. nettoprisindekset for oktober
måned i år.
- Priserne for den kommende sæson vil være tilgængelige på vores hjemmeside i starten af
januar 2023.

Sektorerne:
Ingen kommentarer fra sektorerne.

Til info:
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 17. januar 2023 kl. 18.00.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12