Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 1. november 2017 i Egå Marina selvejende institution

Havnerenoveringen skrider planmæssigt frem.

Den nye 35 tons Travelift bliver færdig i Holland ultimo februar 2018.

Mastehuset (indendørs) opretholdes, i stedet for nye grejrum, indtil videre.

EM udsteder rentefrit 10 års lån til Egå Sejlklub, til færdiggørelse af jollehuset.

Der holdes ikke 40 års jubilæumsfest i 2018.

Der bliver ikke Flydende bådmesse vest for Storebælt i 2018. Forbliver i Ishøj.

Frihavnsordningen bibeholdes indtil videre.

Parkering af tomme bådtrailere volder problemer, hvorfor takstpolitik og retningslinjer laves.

Udskiftning af taget på ro- og jollehuset udskydes til efteråret 2018.

Bro ved tankstation er faldefærdig og udskiftes til en betonflydebro påmonteret tankstandere.

Bro 4 udvides med 50 meter incl. nyt T-stykke, hvilket muliggør 18 nye, store pladser.
Delvis forudbetaling af anlægsudgifterne skal foretages for købere.

Bro 2 – her ændres der pladsstørrelser, hvorved nogle skal flyttes til andre broer.

Bro 6 er under renovering, som den sidste af vore 8 broer.

Der laves en mindre grillplads ud over bassinet mellem bro 2 og 3.

Vi bibeholder forbud mod søsætning/optagning med egen kran, selvom der kommer nu kajgade.

Næste bestyrelsesmøde bliver 5. februar 2018.

 

Bjarne Robl 12.11.2017

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12