Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 5. september 2017

Alle nye lejekontrakter med bygningsejerne er nu endelig underskrevet af ejerforeninger, marinaen og Aarhus Kommune.

Den forhøjede lejeindtægt er ifølge kontrakterne efterbetalt f.o.m. 1.1.2017.

Havnens Dag 2018 afholdes lørdag d. 9.6.2018, hvor også Egå Marinas’ 40 års fødselsdag markeres.

Tegningsudskrift på den valgte bestyrelse, er nu underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og skal altid holdes opdateret.

Egå Marinas’ navn skal fremgå, når krantider f.eks. bookes via hjemmesiden og Zeitwing.

Den ønskede nye badeplatform med sauna mangler penge for at kunne realiseres.

Vi har fået knap halvdelen ind via 2 donationer, afslag fra 2 andre, men mangler 158.000.

Møde den 12.9. med Danske Bank om endeligt tilbud på anlægslån/kassekredit og/eller realkreditlån.

Leasingaftale med Danske Bank på Traveliften er på plads.

Traveliften bliver en hollandsk Roodberg der kan løfte 35 tons og tage op til 6 meter brede både.

Ny tagbelægning på ro- og jollehus igangsættes efteråret 2018.

Bro 6 istandsættes i denne vinter, hvorved alle vore 8 broer er opdaterede.

Brændstofbroen skal repareres (pæle knækket) eller udskiftes til flydebro.

Der undersøges muligheder for at lave større (bredere) pladser.

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 1. november 2017.

Informationsmøde for Pladshavere bliver onsdag den 15. november 2017 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler.

8.9.2017

Bjarne Robl

Husk mastekranerne bliver taget ned og kajgaden lukket f.o.m. 01. oktober 2017.

Husk sidste bådoptagning bliver lørdag den 14. oktober 2017 – denne dag er dog allerede optaget.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12