Bådstativer


Mobile vinterstativer på Egå Marina

Den 6. juni 2012 besluttede bestyrelsen for Egå Marina erhvervsdrivende fond gradvis at overgå til nye, mobile vinterstativer. Stativerne er ejet af Egå Marina e/f og udlejes til pladshavere og pladslejere.

Den gradvise overgang sker i 5 faser:

Fase 1: Fra november 2012
Alle nye pladshavere er forpligtiget til at leje et stativ af marinaen, hvis vinterplads på land ønskes. Eventuelle tilkøbte stativer skal fjernes fra området.

Fase 2: Fra oktober 2013
er det ikke længere muligt at benytte vinterstativer af træ samt gamle bådvogne på hjul. Skal fjernes fra marinaens område.
Nye lejere (ikke pladshavere) af vinterplads på land, skal fra oktober 2013 benytte Egå Marinas stativer. Eventuelle tilkøbte stativer skal fjernes.

Fase 3: Fra oktober2014
er det ikke længere tilladt at benytte løse bukke (skal fjernes).

Fase 4: Fra oktober 2018
er det ikke længere tilladt at bruge vinterstativer, hvor bådens køl ikke står/støtter på stativet samt vinterstativer med vandrørskryds. Disse stativer skal fjernes fra området.

Fase 5: Efter oktober 2022
skal alle benytte Egå Marinas stativer på havnens område. Alle andre former for stativer skal være fjernet fra området.

NYT 2017 - Alle både skal stå i de nye mobilstativer fra og med efteråret 2017 grundet køb af ny travelift som ikke længere kan køre til vinterpladserne og hente/afsætte både. Dermed annuleres Fase 4 og 5 i ovenstående plan.

Planen kan selvfølgelig ændres, såfremt materiellet bryder sammen eller der skal etableres miljøvenlig vaskeplads.

Stativerne findes i 4 størrelser (for både op til 3, 6, 12 eller 18 tons) og vor primære leverandør, som er godkendt af de største forsikringsselskaber, har udarbejdet en specifikation af hvilken størrelse stativ, der som minimum skal benyttes til den pågældende båd.

Havnemesteren er øverste myndighed i tvivlsspørgsmål, også om hvornår et stativ skal udfases.

Hvis man køber en ny båd som pladshaver eller lejer må man ikke selv medbringe et stativ, man skal leje et af havnen.

Vi vil i en forsøgsordning tilbyde, at vore pladshavere/lejeres både kan stå med mast på om vinteren, dog kun på bestemte områder og kun ved at leje et sæt ekstra støtteben til marinaens mobile stativer. Speciel instruktion om delvis afrigning (aftagning af sejl) udspænding af fald, pressenning m.m. skal overholdes. Tjek din egen police, om du forsikringsmæssig er dækket ind.

Gamle stativer af jern eller træ bortskaffes gratis, hvis du henvender dig på havnekontoret.

Al opkrævning foregår i februar måned, sammen med havneleje, grejrum m.v.

Marinaen tilbyder at optage eller søsætte klargjorte både (fra/til udrustningsområdet), uden ejerens tilstedeværelse, mod et mindre beløb. Se vore takster.

Bestilling af mobile stativer:
Husk at bestille – eller genbestille – et af vore nye mobile stativer til efteråret 2013 på det tilmeldingsskema, der bliver udsendt - og som skal returneres til Havnekontoret – i februar måned 2013.

Økonomi:
Udlejetakster for vinteren er at finde her: Diverse takster på Egå Marina

Glem ikke
at læse årstidens aktuelle Praktiske Informationer, disse findes under menupunktet: Pladshaver - Praktiske info

Egå Marina erhvervsdrivende fond
11/2012

 
          

 

   
Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider:
Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag 09.00-12.00
Tirsdag 09.00 - 12.00 og 13.00 -15.30
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00