Stumpemarked  n. 12. maj    Havnens dag   lør. 25. maj    H-båds Stævne  weekenden 15.-16. juni   
stumpemarked 

vild med vand logo

Vild med Vand handler om at åbne
lystbådehavnen og dens klubliv
op for danskerne
 

hbaad

Stumpemarked med sejlerrelaterede ting
Er der ting du gerne vil sælge eller købe af andre, så afholdes der stumpe-marked i sejlklubben for alle havnens brugere:
Søndag 12. maj 2019 klokken 11 – 15

Se mere her...

Vi vil med Det Gode Værtskab, stemning og hygge samt et hav af gratis aktiviteter pirre danskernes lyst til at komme på vandet. Vi vil give oplevelser til lokalbefolkningen – også selvom man ikke ejer en båd, en kajak, sejlertøj eller en redningsvest.

Se mere her...

Egå Sejlklub afholder lørdag-søndag 15.-16. juni et kapsejladsstævne for H-både i samarbejde med
den danske H-bådsklub. Vi forventer 25-35 både fra hele Danmark bemandet med i alt 90-130 sejlere.

Se mere her...

Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Egå Marina S/I, torsdag d. 8. juni 2017

Besluttet at bruge Statsaut. Revisor Mogens Nygård fremover.

A1 Consult har sendt forandringen af kajgade og traveliftområde i licitation.

Havnemesteren og et bestyrelsesmedlem tager til fabrikanten af den nye Travelift i Holland, for at forhandle pris og tjekke den påtænkte maskine.

Gruppe dannet vedrørende eventuel hal/værft-byggeri på Egå Marina.

Terma i Lystrup tjekker udstyr fra container på vinterplads 2.

Gennemgang af spørgsmål fra Pladsdhavermødet i april måned:
1: Flere grejrum: Først når evt. hal bygges og værksted kan flyttes.
Masteskur stadigvæk i spil.
2: Masteskur: Fremadrettet skal der betales kr. 300,- pr. år for mast i skur.
3: Udleje: EM disponerer alle ledige pladser.
Hvis plads kan udlejes og udlejers båd står på land på havnen, kan udlejer
fremover kun forvente at få 2/3 af betalt havneafgift retur.
4: Flere store pladser: Undersøger eventuel sammenlægning af mindre pladser.

Der er indkøbt en nyt pillefyr. Installeres snarest.

Solfangerne på taget skal skrottes – virker ikke efter hensigten.

Der indkøbes flere stativer til cykler ved og omkring broerne.

Ny Holding tank-tømmer er opsat på kajgaden – se hjemmesiden.

Opfordrer alle til at benytte de grønne LEDIG-skilte, når pladsen forlades for sommeren.

I ugerne 31+32 kan der opstå store pladsproblemer på store dele af marinaens landområder grundet meget stort Pre-WM-OLjolle stævne i Egå. Hav tålmodighed og tag hensyn til de unge mennesker fra mange nationaliteter.

Der er ikke aftale dato for næste bestyrelsesmøde.

Egå Marina Selvejende Institution
Bjarne Robl

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider:
Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag 09.00-12.00
Tirsdag 09.00 - 12.00 og 13.00 -15.30
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00