Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 29. mar. 2023

Referat af Egå Marina´s bestyrelsesmøde den 29.03.2023

Tilstedeværende:
Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Lars Bjørnstjerne, Lars Østergaard, Jens Bønnelycke Vestergaard,
Kristian Brandt, Leo V. Andersen, John Christensen og havnemester Lars Kock Andersen.

Afbud:
Rasmus Bak.

Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:
Plananmodning for Egå Marina.
Arkitekt Merete Odgaard fra Territorium Byplan ApS, som vi har indgået en aftale med, var
inviteret til at komme og fortælle om hendes udkast til plananmodning for Egå marina.

Fjernvarme:
Trods det at der er rykket flere gange, afventer vi stadig svar fra Kredsløb A/S.

Havnemesteren har ordet:
Sikkerhedsudstyr på broerne:
Der er indkøbt nye redningsstiger til samtlige broer. Samtidig er der lavet en ny serviceaftale
om vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr / hjertestarter, samt aftale om afholdelse af et kursus
om året for 16 personer i førstehjælp og brandslukning.

Nye baderum:
Det skrider godt frem med de nye baderum, og vi forventer at rummene står færdige senest 1.
maj. I alt bliver der 4 mindre baderum med en bruser i hver samt wc. Derudover er der 2 store
familie-baderum med to brusere i hver samt wc.

Kajgade:
Der er foretaget 5-års gennemgang af udrustningskajen samt travelift-understøttelsen, og alt
er i sin skønneste orden.

Havnebassin / indsejling:
Uddyberen kommer sent i år, vi forventer at de starter på uddybning den 24. april.
Efter påske vil der blive udlagt nye indsejlingsbøjer ved havneindløbet.

Egå Sejlklub´s jubilæum:

Egå Sejlklub fejrer 50-års jubilæum den 24. juni, og i den forbindelse laver vi et fælles stort
arrangement, hvor vi byder alle velkomne til Egå Marina. Der kommer bl.a. flere udstillere
samt forhandlere, som har stande på havnens område. Nærmere information følger på Egå
Marina´s hjemmeside.

Kassereren har ordet:
Kassereren fremlagde regnskabet for 2022, og regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Sektorerne:
Ingen kommentarer.

Til info:
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. maj kl. 18.00.

Referat af Egå Marina´s bestyrelsesmøde den 29.03.2023

Tilstedeværende:
Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Lars Bjørnstjerne, Lars Østergaard, Jens Bønnelycke Vestergaard,
Kristian Brandt, Leo V. Andersen, John Christensen og havnemester Lars Kock Andersen.
Afbud:
Rasmus Bak.
Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:
Plananmodning for Egå Marina.
Arkitekt Merete Odgaard fra Territorium Byplan ApS, som vi har indgået en aftale med, var
inviteret til at komme og fortælle om hendes udkast til plananmodning for Egå marina.
Fjernvarme:
Trods det at der er rykket flere gange, afventer vi stadig svar fra Kredsløb A/S.

Havnemesteren har ordet:
Sikkerhedsudstyr på broerne:
Der er indkøbt nye redningsstiger til samtlige broer. Samtidig er der lavet en ny serviceaftale
om vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr / hjertestarter, samt aftale om afholdelse af et kursus
om året for 16 personer i førstehjælp og brandslukning.
Nye baderum:
Det skrider godt frem med de nye baderum, og vi forventer at rummene står færdige senest 1.
maj. I alt bliver der 4 mindre baderum med en bruser i hver samt wc. Derudover er der 2 store
familie-baderum med to brusere i hver samt wc.
Kajgade:
Der er foretaget 5-års gennemgang af udrustningskajen samt travelift-understøttelsen, og alt
er i sin skønneste orden.
Havnebassin / indsejling:
Uddyberen kommer sent i år, vi forventer at de starter på uddybning den 24. april.
Efter påske vil der blive udlagt nye indsejlingsbøjer ved havneindløbet.
Egå Sejlklub´s jubilæum:
Egå Sejlklub fejrer 50-års jubilæum den 24. juni, og i den forbindelse laver vi et fælles stort
arrangement, hvor vi byder alle velkomne til Egå Marina. Der kommer bl.a. flere udstillere

samt forhandlere, som har stande på havnens område. Nærmere information følger på Egå
Marina´s hjemmeside.

Kassereren har ordet:
Kassereren fremlagde regnskabet for 2022, og regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Sektorerne:
Ingen kommentarer.

Til info:
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. maj kl. 18.00.

Vedtægtsbestemt pladshavermøde afholdes onsdag den 12. april kl. 19.00 i Egå Sejlklub´s
lokale.

 

 

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12