Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 17. jan. 2023

Tilstedeværende:
Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Lars Bjørnstjerne, Lars Østergaard, Jens Bønnelycke Vestergaard,
John Christensen og havnemester Lars Kock Andersen.

Afbud:
Kristian Brandt og Leo V. Andersen.

Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:

Fjernvarme:
Vi har haft telefonmøde med Kredsløb A/S (Århus Fjernvarme). De afventer stadig svar fra
Århus Kommune for godkendelse, og de har lovet at rykke så vi snart kan få en afgørelse.

Havneudvidelse:
Vi har lavet en aftale med A1 Consult A/S. De kommer i uge 6, hvor de vil komme med
idéoplæg til en ny plananmodning til Teknik og Miljø.

Havnemesteren har ordet:

Sikkerhedsudstyr på broerne:
Der har været gennemgang af sikkerhedsudstyr – stiger og redningskranse – på broerne. I
løbet af foråret / sommeren vil stigerne blive udskiftet, og flere redningskranse vil blive
opsat, så sikkerheden er i orden for havnens brugere.

Nye baderum:
Havnens personale samt frivillige pladshavere er i fuld gang med at nedbryde de gamle
baderum, og vi forventer at nye baderum står klar mellem 1. og 15. april.

Efterspørgsel på havnepladser:
Der er stadig stor efterspørgsel på både køb og leje af havnepladser.

Kajgade:
Den 15. marts er der 5-års gennemgang af udrustningskajen samt travelift-understøttelsen.
Lars Kock påtog sig at holde indlæg på pladshaver mødet, som motiverer uddeling af
kammeratskabspokalen.

Kassereren har ordet:
Ingen kommentarer.

Sektorerne:
Ingen kommentarer fra roklubben.

Jens fra jollesektionen fik bekræftet, at EM sætter flydebro i stand inden sæsonstart.
Desuden blev der informeret om to jubilæums stævner i juni, som der oplyses om på
hjemmeside.

ES. Fejre 50-års Jubilæum i år, nærmer info på hjemmesiden.

Til info:
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 29. marts kl. 18.00.
Vedtægtsbestemt pladshavermøde afholdes onsdag den 12. april kl. 19.00 i Egå Sejlklub´s
lokale.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12