Referat af Egå Marinas bestyrelsesmøde den 2. marts 2022

Tilstedeværende:

Jørgen Lokdam, Allan Hougaard, Kristian Brandt, Leo Andersen, Lars Bjørnstjerne, Tom B. Christiansen, Jens Bønnelycke Vestergaard, John Christensen og havnemester Lars Kock Andersen

(Afbud fra Lars Østergaard)

Kommentarer fra sidste bestyrelsesmøde:

Ingen kommentarer.

Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet blev godkendt.

Formanden har ordet:

Kommunens repræsentant John Christensen er blevet genvalgt for en periode på 4 år.

Tom Christiansen trækker sig som repræsentant for Ungdomsafdelingen, og posten overtages af Jens Bønnelycke Vestergaard.

Jørgen Lokdam og havnemesteren har haft et møde med repræsentanter for Egå Sejlklub og Egå Rosport. Der blev udvekslet erfaringer, og samtidig fik Egå Rosport tilladelse til at sætte nogle containere til opbevaring af kajakker op, hvis behovet opstår.

Vedr. parkerings-problematikken blev det besluttet at nedsætte et nyt udvalg bestående af havnemesteren, Lars Bjørnstjerne og Lars Østergaard. De har fået til opgave at komme med udkast til næste bestyrelsesmøde. Samtidig blev det besluttet at man i år vil opfordre / forlange af vores pladshavere og lejere, at de parkerer deres biler på P-pladserne på vinterpladserne 2 og 3 når de sejler på langfart, da disse pladser stilles til rådighed for langtidsparkering i perioden 15.06.2022 – 01.09.2022. Sidste år var der ikke mange som gjorde brug af muligheden, og det betød at der var trængsel på de andre P-pladser.

Det blev besluttet at toilet- og badfaciliteter skal moderniseres. Til næste bestyrelsesmøde vil havnemesteren lave en rundvisning og fortælle om tanker og ideer.

Det blev besluttet at der skal indkøbes en hoppepude til legepladsen.

Havnemesteren har talt med andre havne vedrørende tilbagebetaling af strømafgift. Efter grundig overvejelse fra bestyrelsens side er det besluttet, at man fra pr. 1. april 2022 køber en strømpakke på el-standerne på broerne. D.v.s. at man køber en strømpakke for f.eks. kr. 9,00, bruger kun kr. 5,00, og de resterende kr. 4,00 får man ikke refunderet.

Fremover vil man ikke få refunderet beløb som ikke er brugt i standerne, og ved at sælge strømpakker uden refusion til brugerne, slipper Egå Marina for betaling af strømafgift ligestillet med andre havne og campingpladser. Vi skal opfordre vores brugere til at tænke over hvor meget strøm de har brug for, inden at de køber en strømpakke.

Havnemesteren har ordet:

Havnemesteren orienterede om at søstenene foran legepladsen, havnekontoret, og foran det tidligere netbaad er fjernet. Efter sejlsæsonen fortsætter vi med at fjerne de resterende søsten,

Der har igen i år været stor efterspørgsel på havnepladser, og vi har fortsat mange på ventelisten.

Der er blevet monteret Zinkanoder på spunsvægge langs udrustningskajen.

Vi har gennemgået alle vores faste broer og har konstateret, at ca. 30 pæle under broerne skal skiftes. Arbejdet påbegyndes efter sejlsæsonen.

Kassereren har ordet:

Kassereren fremlagde regnskabet for 2021, og budgettet holder.

I uge 10 kommer revisionen og gennemgår regnskabet.

Sektorerne har ordet:

I Egå Rosport er Anni Kaalby valgt som ny formand for bestyrelsen.

Eventuelt:

Der indkaldes til pladshavermøde onsdag den 27. april 2022 kl. 19.30 i Egå Sejlklub´s lokaler.

Til info:

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 24. maj 2022 kl. 18.00.

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12