Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 20.8.2020 i EGÅ MARINA S/I


Naboer har henvendt sig om vandscootere, og deres søsætning/sejlads i/fra Egå.
Det er tilladt at sejle vandscooter indenfor Aarhus Kommune. De opfører sig OK i havnen. Udenfor molerne kan vi ikke påtale noget. Vi har et godt samarbejde med Politiet om dette.

Der har været store P-problemer især omkring jollepladsen. Flere P-pladser skal laves for slæbestedets brugere samt andre tiltag.

Fra 2021 vil der blive lavet langtidsparkeringspladser indenfor bommen ved kajgaden.

Der arbejdes på at indhente tilbud fra parkeringsselskab, som skal overtage tilsynet med parkeringsområderne på Egå Marina.

Et sikkerhedsfirma har gennemgået marinaen. Vi har nu fjernet bevoksningen rundt om P-pladserne, vi skal have mere lys på landpladserne, få mere overvågning, fastlåse affaldscontainere og spande, der indhentes tilbud på mere videoovervågning til bl.a. broerne, der sættes skilte op ved alle adgange til marinaen om videoovervågning. Bådejerne bør selv sikre deres både (kontaktoplysning til konsulentfirma som sælger udstyr kommer på hjemmesiden). Egå Marina ønsker ikke at indhegne broer og på nuværende tidspunkt tages der ikke kontakt til vagtfirma.

Der er nedsat en arbejdsgruppe vedrørende tilsandingsproblemet - om der skal/kan laves en særskilt sejlrende ind til marinaen, hvorved vi bl.a. kan reducere udgifterne til uddybning olg være sikker på dybden.

Advokat og havnemester arbejder videre med fjernelse af efterladte både.

Der er lang venteliste på samtlige bådepladser, køb som leje. Kan der udvides mere?

Ny havneassistent er ansat og vi har haft hjælper på kontoret sommeren over.

Egå Rosport får etableret flisegang ved deres båd-container.

Sejlerne skal være bedre til at stille deres ferie-pladser til rådighed for havnekontoret, så de kan korttids udlejes med større indtjening til marinaen og dermed til dig selv i den sidste ende.

Arbejdsgruppen om marinaens fremtidsplaner indkaldes snarest.

Pladshavermøde og reception afholdes 9.9.2020. Der bliver ingen informationsmøde i november måned iår grundet Covid-19 forskydning af  pladshavermødet d. 9.9.

1.9.2020

Bjarne Robl

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12