Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 5.5.2020 i EGÅ MARINA S/I

 
Efter en del tyverier og brandstiftelse på både her i foråret, har vi indkaldt en sikringskonsulent, for at få forslag til overvågning og sikkerhed. På kommende, forsinkede Pladshavermøde vil bestyrelsen fremlægge forslagene. Problemet med tyveri af instrumenter er, at de fleste ikke er låst inde, men sidder ude i det fri.

Imens opfordres til at mærke sine ejendele, etablere alarm og GPS tracking – se f.eks. Palby Marine katalog side 55, samt selvfølgelig have en kaskoforsikring på sin båd.

Vi har besluttet at opsige udlejeren af kajakker og kanoer på Egå Marina f.o.m. 1. september 2020.

Der er indledt forhandling med leverandøren af Shell GTL diesel om fremtidig levering af brændstof til både på Egå Marina. Dette brændstof til dieselmotorer skulle være renere, da det er fremstillet af naturgas i stedet for råolie. Der bliver opsat skilte herom.

Havnens Dag / Vild-med-Vand den 13. juni 2020 er af FLID blevet aflyst grundet COVID-19.

Der arbejdes på at få bump på nedkørslen til marinaen for at dæmpe farten. Endvidere undersøges, om vejbanen i svinget kan afstribes, da vi ser alt for mange hasarderede bilmanøvre her!

Man kan leje en havneassistent til betjening af mandskabsliften a én mandetime – se takstblad.

Alle opfordres til at vende det røde skilt på pladsen – til GRØNT, når pladsen forlades og overnatning i båden finder sted andet sted.

Igen i 2020 er vi med i Frihavnsordningen. Kun både med FH 20 kan påberåbe sig den reducerede frihavnstakst i de tilsluttede havne. Mærkat kan købes på havnekontoret i åbningstiden.

Med hensyn til Pladshavermødet med efterfølgende reception, kan det formentlig afholdes i september måned, når lempelserne på antal mødedeltagere forhåbentlig hæves yderligere. Besked herom kommer.

Der er ikke bestemt ny dato for næste bestyrelsesmøde

Der har i denne forårssæson været en kedelig tendens til, at flere af vore brugere selv har sat ”spillereglerne” på Egå Marina, og ikke overholdt de love og forordninger, der nu engang skal til for at kunne drive og agerer på en af Danmarks største lystbådehavne.

Her tænkes bl.a. på: - ikke at sørge for at båden bliver færdig på asfaltpladserne, så det i efteråret aftalte søsætningstidspunkt kan overholdes / låse stiger m.m. fast, så vi ikke kan flytte rundt med enheden / også her ubehageligheder bagefter fordi vi har måtte klippe låsen (hvad vi må) / forlader sin bil foran en anden båd, der skal søsættes / bliver liggende ved søsætningsstedet eller ved mastekranerne, så andre ikke kan komme til / forstyrrer havnekontoret udenfor åbningstiden, hvor meget administrativt arbejde skal laves / kontakte nødtelefonen i weekenden for at bestille krantid eller opdatere havnekort, m.m.

Vi skal alle være glade for, at havnekontoret og havnemesteren kan navigere rundt og alligevel yde en god og fleksibel service til os alle.  En enig bestyrelse bakker havnemesteren op i hans dispositioner.

Bestyrelsen beder alle om at læse i de vedtægter og reglementer, der findes på hjemmesiden. Derudover informerer vi på hjemmesiden, med ”praktiske informationer” forår og efterår.

13-5-2020 / Bjarne Robl    

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider: Mandag, Tirsdag og Torsdag 9 - 12 og 13 - 15.30
Onsdag og Fredag 9 - 12
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Venligst respekter vores åbningstider.
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 8 - 16
Fredag 8 - 12