Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 21. januar 2014

  • Der oprettes en "tænketank/udviklingsgruppe, der skal udarbejde forslag, som kan medvirke til at gøre Egå Marinas mere attraktiv".
  • Der er "landsat" 115 både med master på.
  • Der er konstateret svind/tyveri af brændstof. Kurt har lavet nye studser/låse til samtlige brændstofbeholdere.
  • Bommen til/fra slæbestedet laves om med ny kortlæser og magnet, for at komme svindlen til livs.
  • Alle kortlæsere/automater på baderum, bomme, mastekran, elstandere m.v. udskiftes til nyeste generation, hvor efter alle gamle chipkort skal udskiftes med nye magnetkort.
  • Tidspunkt for udskiftning af kortene bliver meddelt på hjemmesiden.
  • I jollehuset, ved HEI Rosport, bliver port-ristene lavet i år.

 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 27. marts 2014.

Pladshavermøde bliver afholdt den 8. april 2014 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler.

15.2.2014/Bjarne Robl