Nyt om Corona-situation

Vi står på tærsklen til en ny sæson. Sidste år var forrygende. Nye sejlere kom til og sæsonen 2020 blev eksemplet på, at der i lystbådehavnene var trygt at opholde sig.

Sidste års sæson vidnede om, at lystbådehavnene gjorde alt, hvad de kunne for at informere, anskaffe håndsprit, overholde retningslinjer og var meget fleksible under hele perioden i kølvandet på myndighedernes skiftende anbefalinger.

Tak til alle lystbådehavne for at yde en fantastisk service. Vi skal igen vise vore fastliggere og gæster, at de også i år kan opholde sig trygt og godt i havnene.

 

Genåbning – hvordan?
I går fik vi nye udmeldinger fra regeringen mht. til genåbningen. I første omgang bliver udendørs forsamlingsforbuddet, den 22. marts, hævet til 10 personer.

Vi ser meget frem til hvad der sker i næste uge, hvor det skal forhandles videre og fremlægges en samlet genåbningsplan.
Det er vores forventning, at der i samme ombæring udstikkes en kurs med mere klare pejlemærker omkring genåbning af grænserne og sommerturismen, herunder brugen af Coronapas. 

 

Udlændige med båd i Danmark
Vi er lige nu i en situation, hvor udlændinge med båd i Danmark ikke må indrejse for at klargøre deres båd. Det er til stor økonomisk skade for især de sønderjyske havne. FLID har derfor skrevet til justitsministeren samt en lang række folketingspolitikere for at få grænseåbning for udlændinge med båd I DK med i genåbningsforhandlingerne. Og vi har heldigvis allerede mødt stor forståelse for vores ønske på tværs af partier.

 

Fornuftige indrejseregler for sejlerturister
Næste skridt bliver at sikre en genåbningsdato for indrejse i landet og en løsning for den kommende sæson med et minimum bureaukrati for havnene. Især de tyske, svenske og norske gæster er afgørende for vores branche. I FLID er vi ikke interesserede i en ny runde med 6-dags reglen for overnatninger eller at tjekke Coronapas og vaccinebeviser. FLID er i tæt kontakt med de relevante myndigheder og Dansk Erhverv samt andre kanaler inden for turismeerhvervet.

FLID samarbejder, også i år, med onlineportalen Sejlerens for at markedsføre de danske havne overfor tyske gæstesejlere og holde tyskerne ajour om de danske regler. Vi vil ligeledes sende informationen til de norske og svenske sejlerorganisationer.

På Havneguide lægger vi løbende relevant information op på engelsk om den aktuelle Corona situation således, at I ved henvendelser fra udenlandske sejlere, blot kan henvise hertil.

 

AKTUELT VEDR. SØSÆTNING OG FORSAMLING

Det udendørs forsamlingsforbud på 10 personer gælder fra den 22. marts 2021. Indendørs er forsamlingsforbuddet fortsat på 5 personer. (Der gælder dog pt. et forsamlingsforbud på 10 personer i Bornholms Regionskommune).

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

  • Forsamles så få som muligt
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.

AKTUELT VEDR. BAD OG TOILETTER

Det er fortsat muligt at holde bad- og toiletfaciliteter åbent. Men under visse restriktioner:

  • Det skal sikres, at der ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Download plakat om forebyggelse af smitte fra Sundhedsstyrelsen, evt. på flere sprog, her: https://www.google.com/url?q=https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte&source=gmail&ust=1616257806062000&usg=AFQjCNF7KCeGyDVxY24An0ioeAAhTrIaww">https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
  • At der er vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for besøgende.

MINK og CORONA

Miljøstyrelsen er meget obs på at komme mink i havnene til livs for at begrænse denne smittekilde. Alle havne opfordres derfor til at tage fat i Mariann Chriel, Specialkonsulent i Miljøstyrelsen, +45 21 57 70 75, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for hjælp.

Vi følger op med information, når der er nyt med relevans for havnene.

Rigtig god weekend.

Med venlig hilsenForeningen af Lystbådehavne I DanmarkJesper Højenvang
Direktør
 
M: Direkte: 3052 8738
T:  Hovednummer: 4345 4360
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.google.com/url?q=https://flidhavne.dk/&source=gmail&ust=1616257806062000&usg=AFQjCNHVevAwtQ5W2R9ki3sGAhPdFFHomQ">www.flidhavne.dk
https://www.google.com/url?q=https://havneguide.dk/da&source=gmail&ust=1616257806062000&usg=AFQjCNGo0skmNYUeVrQN2em-HniXR_XSug">www.havneguide.dk

https://www.google.com/url?q=https://flidhavne.dk/&source=gmail&ust=1616257806062000&usg=AFQjCNHVevAwtQ5W2R9ki3sGAhPdFFHomQ">

Egå Marina
Egå Havvej 35-37
DK-8250 Egå
Telefon: +45 8622 5551
Fax: +45 8622 4948
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bestyrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Havnekontoret
Åbningstider:
Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag 09.00-12.00
Tirsdag 09.00 - 12.00 og 13.00 -15.30
Lørdag og Søndag lukket
Derudover efter aftale
Havnemester: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personale på havnen
Mandag - Torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00