Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Egå Marina S/I, onsdag d. 8. november 2016

Mødet var et budgetmøde, hvor de store udgifter, som vi står overfor i de kommende år, blev drøftet.

Det blev for 2017 besluttet at hæve havneafgiften i pladshaverbassinet og lejeprisen på grejrum, stativer m.m. med 4%, samt at sløjfe refusionen på kr. 200,- pr. bådplads, for kompensation af egen el-betaling. Bådejere på bro 6 (sidste bro med ”gratis” el) skal, ekstraordinært i 2017, derfor betale kr. 200,- ekstra, uanset bådstørrelse, hvorved alle stilles lige.

Brolauget, Egå Rosport og Egå Sejlklub er igen i 2017 med ved afholdelse af ”Havnens Dag”, der kommer til at foregå lørdag den 10. juni 2017.

Den gamle ”BÅKEN” rives ned og ny opsættes i vinterens løb. Beløb til delvis finansiering er doneret af ”en ven af Egå Marina”.

Service kaj, området ved traveliften og ny travelift (har kørt i 29 sæsoner) forventes på plads til sæsonstart 2018.
Der indhentes teknisk assistance samt tilbud.
Finansiering blev drøftet men er ikke faldet på plads, da vi først skal have nogle priser.

Nuværende gæstefolder er for gammel og utidssvarende. I stedet henvises der til de elektroniske medier, ved opslag på marinaen.

Der indkøres i øjeblikket et nyt pladshaver- og økonomisystem. Firmaet bag får taletid under ”informationsmødet” den 15. november.

13.11.2016
På bestyrelsens vegne
Bjarne Robl