Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Egå Marina S/I, onsdag d. 22. september2016

 • Kim Filskov er indtrådt i bestyrelses som repræsentant for erhvervsdrivende og bygningsejere.
 • Klage over autocampere på Egå Marina er blevet afvist.
 • Dommertårnet BÅKEN står for udskiftning. Ansøgning er indsendt om udskiftning.
 • Flydende bådmesse havde omkring 6000 besøgende.
 • Overfor bygningsejerne strammes der op på, at de skal forespørge bestyrelsen om tilladelse til udlejning af forretninger og kontorlokaler, havnerelaterede eller ej.
 • Egå Marina fylder 40 år i maj 2018. Vi planlægger fejring af dette med f.eks. en havnefest i forbindelse med Havnens Dag, Vild-med-Vand.
 • Havnens Dag / vild-med-Vand afholdes i 2017 lørdag den 10. juni.
 • Egå Marina skal være basishavn ved ”Test-Event” for OL-joller 7-13. august 2017. Egå Sejlklub, Sailing Århus, Århus Event står for det, hvor hele marinaen inddrages.
 • Egå Sejlklubs ungdomsafd. planlægger omfattende renovering af jollehuset inden sæsonstart 2017. Bestyrelsen bevilger et vedligeholdelsesbidrag samt et lån til færdiggørelsen.
 • Hovedkloakkerne skal ifølge Per Aarsleff fores med en ”strømpe”.
 • Småjollernes lange flydebro i jollebassinet skal kunne bruges på begge sider. Dette gøres ved at flytte broen væk fra stensætningen, hvorved mange meter alu-bro kan frigives til andet formål.
 • Vi går over til nyt økonomisystem, hvor opkrævning og betalingsmåde ændres.
 • Bro 7 sættes i stand denne vinter. Herefter mangler vi kun bro 6.
 • Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 8. november 2016.
 • ”Informationsmøde for Pladshavere” bliver tirsdag d. 15. november 2016 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler – dagsorden se hjemmesiden www.egaa-marina.dk

28-9-2016

Bjarne Robl