Kort beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i Egå Marina S/I, onsdag d. 8. juni 2016.

 • Der foregår stadigvæk forhandling med vore bygningsejere om evt. forlængelse af deres lejeaftale med Egå Marina s/i til år 2051.
 • Sølystparkens Ejerlaug har endnu engang klaget til kommunen, denne gang om at vi annoncerer med camping på marinaen - hvilket vi ikke gør.
 • Havnens Dag (Vild-med- Vand) var er stor succes. Vi var begunstiget af godt vejr og rigtig mange aktiviteter. Små 3000 havde lagt vejen forbi EGÅ.
  Der var rigtig mange børnefamilier (det var netop dem vi ”gik” efter) som fremtidige brugere/købere/lejere af aktiviteterne i marinaen. 
  Tak til de omkring 90 officials der var med til at vise hvad vi kan på Egå Marina.
 • I weekenden 19-21. august 2016 bliver der afholdt ”Flydende Bådmesse” på Egå Marina. Denne er og bliver Danmarks eneste bådmesse i år. Støt op om den.
 • I 2017 (7-13. august) skal Egå Sejlklub og dermed Egå Marina være hjemhavn for omkring 500 joller / 100 RIB-både / 50 dommer- og målbåde. Dette som for-træning til VM 2018 for alle 10 jolletyper/Kitesurfere etc. under Sailing Aarhus, hvor Aarhus Lystbådehavn skal være den primære basishavn. 
  Vi kan forvente lidt om rokering i og omkring jollebassinet i ultimo juli/primo august 2017.
 • Gennem Dania Erhvervsakademi får vi en praktikant i 3 mdr. Hun skal være med til at udvikle de elektroniske medier, analyser og meget mere.
 • Vinterplads 5 og ved P-pladsen ved slæbestedet har der stået meget vand. Drænrør er nu undersøgt og fundet i orden, men der er nu gravet store ”faskiner” ned begge steder. 
  Samtidig er vor pumpestation, der pumper spildevand op til Egå Strandvej, slidt. Man har nemlig fundet ud af, at den kører kontinuerligt.
 • Videokameraet ved nedkørslen er blevet bedre til at læse nummerplader.
 • Som et forsøg og nyskabelse fjernes de kedelige sø-sten mellem promenaden og havnekontoret og erstattet af sand isat Marehalm (som på Juelsminde Havn). Samtidig rettes stien op mellem kørevej/promenade ved bro 7.

Der er ikke aftalt dato for nyt bestyrelsesmøde.

Egå Marina 10.6.2016

Bjarne Robl