Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 7. april 2016

 • Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har afgjort alle klagerne fra Sølystparkens Ejerlaug til Egå Marinas’ fordel. Ejerlauget har dog benyttet sig af muligheden for at påklage afgørelserne.
 • Teknik og Miljø har været på marinaen ad flere omgange, da vore broer skal have gade/vej-navn. For eksempel skal bro 6 plads 50 fremover hedde ”Egå Marina nr. 650” overfor offentlige myndigheder.
 • A1 Consult har gennemgået dommertårnet, kajgaden, traveliftområdet m.m. og vil gerne stå for den gennemgribende renovering, der med tiden kræves.
 • Udskiftning af Dommertårnet blev drøftet, og måske kan dette løses til en billigere pris, gennem interne kontakter.
 • Der er ikke penge til at renovere promenaden, men havnemesteren vil forsøge at ændre på enkelte områder.
 • Den Flydende Bådmesse bliver afholdt 19-21. august 2016 på Egå Marina.
 • Vild-med-Vand / Havnens Dag afholdes søndag den 29. maj 2016.
 • EgåVikingerne har sluttet deres vinterbadning og starter op igen i uge 43. Stor succes med op til 130 medlemmer første sæson.
 • Ekstra flydebroer er etableret i forlængelse af Dansk marine Centers’ udstillingsbro. Her oprettes 6 udlejningspladser på 4,5 og 5,0 meter.
 • Regnskabet for 2015 er godkendt og ligger tilgængeligt på havnekontoret. Et ekstrakt heraf forsøges mailes ud til pladshaverne inden pladshavermødet d. 19. april.
 • Vores hjemmeside har været hacket
 • Der er uddybet omkring molehovederne for kr. 130.000
 • Der har igen været indbrud i både.
 • Et stort vinduesparti på 1.salen i restauranten er utæt og skal udskiftes 2017.
 • Taget på ro- og jollehuset er utæt, men utætheden er svær at finde. Der arbejdes på sagen.

Pladshavermødet afholdes tirsdag d. 19. april 2016 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 8. juni 2016.

10-4-2016
Bjarne Robl