Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 25. januar 2016
der primært handlede om marinaens grej og anlæg:

 • Vild-med-Vand / Havnens Dag afholdes søndag d. 29. maj 2016 mellem 1000-1800. Vi savner personer, der gerne vil give en håndsrækning til de forskellige ting, vi her i foråret barsler med. Kontakt Annette på marinakontoret.
 • Der strammes op på sikkerheden for privat udlejning af kajakker, kanoer m.v.
 • Sammen med Aarhus Kommune er alle dobbelt-husnumre på marinaen gennemgået og skal ændres i 2016.
 • Dommertårn/vartegn for Egå Marina – BÅKEN - er i miserabel stand og skal udskiftes senest i 2017. Der er indkøbt og opsat støtteben m.v., så den skulle være sikker at bruge i 2016. Vi mangler ½ mill. kroner til en ny. Forsøger at kontakte fonde.
 • Kajgaden/udrustningskajen har det ikke godt. Derfor er det af sikkerhesmæssige grunde blevet besluttet, at lukke kajgaden for fremmed tung trafik, da det kan nedbryde kajgadens fundament yderligere. Beslutningen træder i kraft omgående. Vognmænd henvises i stedet til kranbestilling via havnekontoret. Den røde kran JONES må fremover kun løfte 3 tons på området.
 • Travelift-anlægget trænger til renovering og samtidig udbygning. Det skal fremtidssikres, samtidig med at der skiftes til ny og større travelift, som anslået at have 1-5 års restlevetid. Den er billig at bruge nu, da den er afskrevet, men alt går i stå, hvis den bryder ned. Anslåede 2016 priser vil totalt blive kr. 3,2 mio. for anlæg og ny travelift.
 • Der kan yderligere forventes anlægsudgift til en rense/spuleplads for både i størrelsesorden 3-400 tkr.
 • Tjek regelmæssig jeres både, da der i den senere tid har været indbrud i nogle både på land og forsøgt at stjæle 2 både i vandet.
 • Vores hjemmeside www.egaa-marina.dk er blevet opdateret med seneste nye, såsom benyttelse af mandskabslift, krantider, praktiske informationer m.v.
 • Næste bestyrelsesmøde bliver 7. april 2016
 • Pladshavermøde bliver 19. april 2016 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler

Egå Marina selvejende institution

Bjarne Robl