Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 28. oktober2015

  • Det blev besluttet at vedblive med at offentliggøre et beslutningsreferat fra bestyrelsens møder.
  • Der drøftes stadigvæk om et hal-byggeri på Egå Marina.
  • Der kommer ny forpagter til HavneBistroen og Havnekiosken.
  • Egåvikingerne er startet op med brask og bram og er nu på godt 100 betalende medlemmer.
  • ”Havnens Dag” bliver på landsplan søndag d. 29. maj 2016. Egå Marina deltager.
  • Den Flydende Bådmesse forsøges afholdt i Egå, men accept og dato er ikke kommet på plads.
  • Den nyindkøbte personlift bliver brugerbetalt.
  • FH-ordningen fortsætter med reduceret indtægt til marinaen, grundet krav fra ordningens stiftelse.

 

Egå Marina selvejende institution

Bjarne Robl