Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 10. juni 2015

 

 • Nr. 2 godkendelse af navneskifte til - Egå Marina selvejende institution. 
  (vi må ikke mere være en erhvervsdrivende fond). 
  Vedtægter og Bestemmelser skal ændres og godkendes af Aarhus Kommune.
 • Lån af personlift i pinsedagene var en succes. Markedet for brugte lifte tjekkes i løbet af sommeren og forelægges ved Informationsmødet i november.
 • Der var været en stigning i tyveri, af især påhængsmotorer, i den senere tid. Efter kontakt til prof. vagtværn prøvekører vi vagt på marinaen sommeren over.
  Problematikken fremadrettet drøftes på Informationsmødet i november.
 • Ny ”flyer” er trykt med et punkt 7, der beordre Rullemast-ejere SKAL, inden optagning, isætte en kile. Kan købes hos GP Covers v/Oluf Grønkjær, mobil 7027 5999. 
  Dette er et krav fra Egå Marina og Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, der skal overholdes, for at minimere støj overfor vore naboer. 
  Både, der ikke overholder dette, bliver ikke taget op eller bliver gen-isat til overvintring i vandet.

Næste bestyrelsesmøde er den 3. september 2015.

11-6-2015

Bjarne Robl