Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i EGÅ MARINA den 7. maj 2015

 • Pr. den 1. januar 2015 har Erhvervsstyrelsen ændret loven om fonde, hvorfor Egå Marina ikke mere må være en Erhvervsdrivende Fond. 
  Efter kontakt til vor advokat blev det besluttet, at vi fremover skal hedde eller i dagligt tale Egå Marina S/I. 
  Kommune, Skat, Institutioner, kunder m.v. underrettes løbende. Der skal også laves nye trykkesager.
 • Aarhus Kommune, Center for miljø og energi er blevet svaret vedrørende mastestøj. Der blev besluttet, at bådejere med rullesejls-master, der vil stå på land vinteren over, fremover skal investere og opsætte en såkaldt Hulkehl-stopper, som Oluf Grønkær har lavet prototype på, og som minimere støjen. Denne anordning skal isættes INDEN optagning til efteråret. Bådejerne vil blive informeret via SMS.
 • Der er afholdt temadag om "Hvordan ser vi Egå Marina fremover".
 • Der er opsat en krabbebro ved bro 7, med redningsveste, net, hyttefad og kikkert.
 • Der forsøges indrettet autocamper-pladser ved åens udløb.
 • Der opbygges en sauna på en ponton, til en kommende vinterbadeklub i marinaen. I vinterperioden fortøjes den i jollebassinet og om sommeren, nedenfor BÅKEN. Jollehusets bade- og omklædningsfaciliteter benyttes.
 • Marinaen har faktisk udsolgt af udlejepladser.
 • Der skal på nuværende tidspunkt indkøbes nye vinterstativer for kr. 200.000,-
 • Der laves en video over marinaen og området, til vor hjemmeside.
 • Personlifter er på marinaen i dagene 19.-25. maj. Læs hjemmesiden.
 • Nye bestyrelsesmøder 10. juni og 3. september.

16-05-2015

Bjarne Robl