Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 11. marts 2015

 • Der er lavet ny overenskomst mellem Aarhus Kommune og Egå Marina, gældende til september måned 2051.

 • Der arbejdes ihærdigt på at få nye lejeaftaler med bygningsejerne på marinaen.

 • Alle vore vedtægter, bestemmelser, ordensregler m.v. er gennemgået og opdateret. Kan læses på hjemmesiden.

 • Der er underskrevet en ny 2-årig aftale med Dansk Marine Center (tidligere Floor).

 • Der er dannet, og indkaldt en gruppe, der skal finde ud af ”hvad vil vi med Egå Marina i fremtiden”.

 • Egå Marina er gået med i en landsdækkende kampagne ”Vild med Vand”, for at gøre flere opmærksom på vandsporten.

 • Der laves en krabbebro til børnene ved bro 7, neden for legepladsen.

 • Egå Sejlklub har fået sponseret en ny skolebåd og marinaen har afsat vandplads.

 • HEI Rosport har skiftet navn til Egå Rosport (navnet står allerede på deres hus).

 • Bro 2 er færdigrenoveret og bro 1 er omforandret med hensyn til pladsstørrelser.

 • Siden februar har vi forsøgsmæssigt afprøvet en ”hulkehl-støj-stopper” på 2 både, en anordning til at hejse i master, for at dæmpe støj. Det lader til at virke og vil blive obligatorisk fra efterårets optagninger af både med masten på.

 • På havnekontoret kan der for kr. 30,- købes en Egå Marina havnestander. Ligeledes kan der købes EGÅ havnemærkat i hvid eller sort til båden for kr. 30,-.

 • Næste bestyrelsesmøde bliver den 7. maj 2015.

 • Husk Pladshavermødet, tirsdag den 21. april 2015 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler.

19.3.2015 / Bjarne Robl