Kort beslutningsreferat fra Egå Marina erhvervsdrivende fond’s bestyrelsesmøde den 28. oktober 2014

 • Forlængelse af kontrakten mellem Aarhus Kommune og Egå Marina er nu klar til underskrift. Overenskomsten kommer til at udløbe 15. september 2051.
 • Bestyrelsens første godkendelse af Vedtægtsændringer, individuelt ordensreglement for Egå Marina og accept til nye bestemmelser for fast bopæl i både på Egå Marina.
 • Afslag til arkitektfirmas ide til udbygning af marinaen med mere erhverv og boliger.
 • Affaldsvarme Aarhus afviser at etablere fjernvarme på marinaen grundet negativ fortjeneste.
 • Gruppe nedsat om muligheden for en reparations- og opbevaringshal på marinaen.
 • Bro 2 renoveres med nye betalings- og vandstandere.
 • På bro 3+4+5 indsættes der betalingsmoduler i eksisterende el-standere. Disse er klar til brug fra sæsonstart 2015.
 • El-reduktion for både på bro 1+2+3+4+5 bliver indtil videre fremover modregnet i havneafgiften.
 • På forsøgsbasis lejes der en 20-21 meter mandskabslift engang midt i maj, for at undersøge behovet. Udlejes på time-basis.
 • Der sker ændringer til større pladsstørrelser omkring bro 1. Direkte besked til involverede parter kommer snarest.
 • Roklubben køber en 20" container til opbevaring af havkajakker.
 • Der er kommet ny forpagter af Cafe Zest.
 • Næste bestyrelsesmøde bliver d. 13. november (2. godkendelse af vedtægter) samt 11. marts 2015.

Bjarne Robl

2-11-2014