Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 10. september 2014

 • Vi måler støjniveau i forbindelse med både med master på, løbende gennem vinteren.
 • Fitness redskaber i nordenden af marinaen er indviet og bliver flittigt brugt.
 • Den Flydende Bådmesse var igen i år en succes med ca. 7000 besøgende.
 • Samtlige både, der skal op med masten på, får udleveret en ”flyer” med betingelser og retningslinjer.
 • Ny overenskomst med Aarhus Kommune er ved at være færdig. I den forbindelse bliver der lavet en BBR-registrering af arealerne.
 • Vore vedtægter m.v. er under revidering og nye bliver trykt i vinterens løb.
 • På opfordring vil havnekontoret igen fra foråret 2015 sælge en hvid/blå Egå Marina stander.
 • Der etableres ikke en ønsket el stander ved grillepladsen.
 • Der opsættes bro numre for enderne af vore 8 broer, så ankomne bedre kan orientere sig.
 • Søspejderne afholder sommerlejr på Egå Marina omkring degene 28.juli til 04.august 2015.
 • P-pladserne ved minigolfbanen sløjfes.
 • Flere pladshavere har udtrykt ønske om en mandskabskurv/lift til inspektion og reparation af mastetoppen. Indhenter tilbud på leje i f.eks. 3 weekenden i foråret for at afprøve behovet.
 • Fremover vil vi ikke sælge ÅRSKORT til slæbestedet men kun 20 TURS KORT med rabat.
 • Grundet en pladshavers diesel forurening på vinterplads 4, uden information til havnemyndigheden, har Miljøvagten krævet, at der skulle fjernes 18 tons jord – til deponering.
 • Det er blevet en dyr forglemmelse.
 • 18-20 pladshavere ønsker større pladser. Vi ændre pladsstørrelserne, så små pladser bliver konverteret til større. Havnekontoret informere involverede.
 • Omkring jollebassinet foregår der stadigvæk tyverier og hærværk.

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 28. oktober 2014 

Informationsmøde for pladshavere bliver torsdag d. 13. november 2014 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler.

16-9-2014

Bjarne Robl