Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 12. juni 2014

  • Det forlyder, at personløft i mastekran, af tilsynsmyndighederne, takseres til en bøde, til brugeren, på kr. 25.000. Hvis marinaen er vidende om overtrædelsen, vil marinaen få en tilsvarende bøde. En sådan bøde vil øjeblikkelig blive videresendt til brugeren/overtræderen.
  • Over vinteren har der været svind i benzinen fra vort tankanlæg. Der har været teknisk personale på for at finde fejl. Der kunne "muligvis" være svundet en ubetydelig mængde gennem udluftningsrør, men slet ikke ca. 3000 liter benzin – som må betragtes som tyveri og som er anmeldt. 
    Der er derfor gravet op og nedlagt nye udluftningsrør, tanken er trykprøvet og nu godkendt til de næste 8 års brug, der er sat ekstra låse på dækslerne, ændret på standerne og sat elektronisk pejling/overvågning på. Dette blev en ikke budgetteret merudgift, incl. svind, på kr. 80.000,-.
  • Der afholdes landslejer for søspejderne i sommeren 2015 på Egå Marina.
  • Forbuddet mod venstre sving i lyskurven, når man forlader marinaen, bliver desværre ikke ophævet. Derimod er vejafmærkningerne opstreget!!!
  • Affald Varme Aarhus genovervejer, efter protest fra marinaen, deres afslag på etablering af fjernvarme ledning til Egå Marina.
  • Der opstilles kommunale fitness redskaber umiddelbar nord for marinaen. Indvielse bliver den 3. september ved magistratsrådmanden.
  • Egå Sejlklub ønsker at "ommøblere" deres jolleområde. Marinaen har godkendt planen, der skal foregå for egne midler.
  • Formanden er af bestyrelsen blevet bemyndiget til at påpege mangler på/omkring bådene, bl.a. manglende navn og hjemhavn, der ifølge vedtægterne skal være synlig på alle både i Egå Marina.

Der er ikke fastsat ny mødedato efter sommerferien.

18.6.2014 / Bjarne Robl