Kort beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i Egå Marina d. 27. marts 2014

 • Møde med Aarhus Kommune, Sport & Fritid, den 11.marts om forhåbentlig sidste detaljer vedrørende en forlængelse af overenskomsten - efter 2026.
 • Møde med Aarhus Kommune, Natur og Miljø den 7. april om fremtidig vedligeholdelse af grønne området på og omkring Egå Marina.
 • Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, har givet skriftligt afslag på fjernvarmeforsyning af Egå Marina grundet negativt afkast - set over en 30 årig periode.
 • På vegne af Egå Sejlklub fremsendes anmodning til Aarhus Kommune om en mindre ændring af fremtidig brug af jollehuset.
 • Der kommer alligevel Flydende Bådmesse til Egå i dagene 22-24. august.
 • Forslag fra pladshaver om sammenlægning af mindre pladser til større. Vi lægger os altid i selen for at servicere marinaens brugere bedst muligt, og prøver til stadighed at etablere de rigtige pladsstørrelser, men det skal ske ud fra en overordnet planlægning.
 • Resultatet for 2013 er tilfredsstillende, selvom indtægterne har været under budget. Til gengæld er der sparet i udgifterne.
 • I 2012 og 2013 har vi købt bådstativer og løftevogne for 3,4 mill. kroner, der er aktiveret og afskrives over 20 år. Forventer tilkøb af stativer for 0,5 mill. kroner i 2014.
 • Forsøger at gøre Handbjerg Marina kunsten efter ved at kontakte sponsorer.
 • Udlejning af pladser går OK og forventer at nå sidste års udleje ( 93 pladser ).
 • Minigolfbanen er væk (solgt) og der indrettes midlertidigt enkelte P-pladser til Zest2Go (den nye forpagter af Havnecafeen).
 • Der arbejdes med lokalisering af svind fra benzin-beholderen. Diverse firmaer er i gang.
 • Der er fjernet 1400 cbm sand fra molehovederne – mindre end frygtet.

Næste bestyrelsesmøde bliver den 12. juni 2014.

Bjarne Robl / 2.4.2014