Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2011

  • Ny gæstefolder er under udarbejdelse og vil være klar til Bella-Bådmessen sidst i februar.
  • Havnemesteren og formanden har deltaget i Aarhus Kommunes tema-dag om de kystnære områder.
  • Egå Sejlklub og Egå Marina har haft det årlige samarbejdsmøde omkring stævnedage m.v.
  • Grundet konjunkturerne har Egå Marinas bestyrelse bevilget vor forpagter af restauranten en midlertidig huslejenedsættelse i 2012.
  • Der indsendes ansøgning til Realdania-Fonden om tilskud til fornyelse af havnepromenaden.
  • Taksterne for 2012 er udarbejdet. For pladshavere +5%, for lejere af jolleplads +3% og for grejrum +25%.
  • Der er indkøbt, og udlejet, 6 nye stativer.
  • Egå Vandværk installerer elektronisk overvågning af ledningsnettet til Egå Marina, og havnekontoret bliver tilkoblet, så unormalt vandforbrug kan opdages.
  • Vi udvider vor forsikringsdækning til også at dække 150-200 meter hovedvandledning.
  • Bro 5 er "strippet" og ca. 10 nye pæle er nedrammet under broen, men der mangler 10 pæle endnu.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 8. februar 2012.

Bjarne Robl

14-12-2011