Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 11. oktober 2011

 • Evaluering af "den flydende bådmesse" i september, sammen med Floor Marina og Egå Sejlklub.
 • Alle er indstillet på at gentage succesen, videreudbygget med flere aktiviteter, hvis den kommende bådbrancheorganisation siger OK.
 • Forhandlingen om forlængelse af overenskomsten med Aarhus Kommune fortsætter.
 • Der indkøbes flere cykelstativer til placering ved hushjørnerne.
 • Egå Sejlklubs' klubblad BÅKEN bliver igen i 2012 sendt til samtlige pladshavere, men kun 2 udgivelser (april og september).
 • Der er indkøbt 50 meter nyere brugt flydebro til jollebassinet. Skal erstatte 2 af de nuværende jollebroer.
 • Alle broer m.m. er undersøgt med dykker.
 • Bro 5 renoveres vinteren over (20 bærende pæle skal udskiftes) med nyt trædæk og nye el- og vandstandere.
 • Der bestilles nye hårdtræspæle til fremtidige renoveringer af broer.
 • Der bevilges penge til mere videoovervågning.
 • Der monteres ikke drejeanordning (krøjefunktion) på den lille mastekran.
 • Der afsættes penge i det kommende budget til køb af et mindre antal enheds-vinterstativer, så de er klar til efteråret 2012. Der udarbejdes senere retningslinjer m.v., der skal være klar til pladshavermødet i april 2012.
 • Der afholdes "informationsmøde for pladshavere" torsdag den 10. november 2011 kl. 1930 i Egå Sejlklubs' lokaler. Punkt 4 udgår (havnemester fra Rungsted Havn).

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 6. december 2011.

15-10-2011

Bjarne Robl