Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 29. august 2011

  • Der er søgt om midler hos TRYG Fonden til førstehjælpskurser vinteren 2012.
  • Rykkerprodecuren har virket, så alle restancer, incl. rykkergebyrer, er betalt.
  • Det blev besluttet, IKKE at anlægge et lukket og beskyttet P-anlæg, grundet de store etableringsomkostninger, sat op mod forventet brug og indtjening, samt at den vil være i vejen for anden anvendelse. Der vil dog blive placeret sten eller pæle i alle udgange fra P-pladser, som ikke er adgangsveje, så en scooter ikke kan flygte fra P-pladserne ad bagvejen. Bedre videoovervågning undersøges.
  • Knækket pæl under bro 1 er udskiftet. Dykker skal her i efteråret tjekke de resterende 7 broer (bro 4 er istandsat).
  • Vi fortsætter i 2012 med Frihavnsordningen, men sætter til gengæld gæsteafgiften op, grundet stort forbrug af el.
  • Der blev endvidere talt om bådmessen (som forløb over al forventning), budgetopfølgning, tyveri og videokameraer, politiets manglende opfølgning (ressource-mangel?), pladser til salg/leje, køb af brugt flydebro, opretning af promenaden, sikkerhedsmærkning på pæle ud for redningsstigerne, stort ro-stævne den 9. juni 2012, ny gæstefolder, havnerelaterede virksomheder på marinaen, enhedsstativer m.m.

 

Nyt bestyrelsesmøde, især om budget for 2012 og 2013, er fastlagt til den 11. oktober 2011.

Informationsmøde for pladshavere er den 10. november 2011.

11.9.2011
Bjarne Robl