Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 30. marts 2011

 • Markedsføring af vor miljøstation – for bedre udnyttelse.
 • Opstramning overfor skyldnere og betaling af rykkergebyrerne.
 • Bro 4 er endelig færdigrenoveret.
 • Der er uddybet i begge havneudsejlinger samt ved bro 8 og udrustningskajen – godt 1600 m3
 • Lille mastekran – ikke hensigtsmæssigt at bruge penge på efterlyst drejefod.
 • Borerør med plastkappe bliver vore fremtidige agterpæle.
 • Videoovervågning etableret ved ned-/opkørslen.
 • Aarhus Kommune genplanter buske rundt om vinterplads 5
 • Ny betalingsautomat opsat ved havnekontoret.
 • Nye grillhus opsat.
 • Der arbejdes videre med: Overenskomst med kommunen / Aktiviteter på og markedsføring af Egå Marina / Betaling for udleje af pladser / Frihavnsordning / Standardstativer til udlejning / Fællesrådet 8250 m.m.

 

Næste bestyrelsesmøde den 31. maj 2011.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Robl