Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 10. januar 2011

  • Oplæg til ændret overenskomst mellem Aarhus Kommune og Egå Marina er genopstartet og nydannet gruppe er nedsat.
  • Bestyrelsesansvarsforsikringen gennem vort forsikringsselskab opsiges, da vi er indtrådt i en tilsvarende, men kollektiv gennem FLID, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.
  • Jetfartøjer er nu tilladt på Århus Bugten.
  • Fra sæsonstart 2011 kan der tankes MARINE DIESEL, uden Bioethanol, fra vort tankanlæg.
  • Må kun bruges til tankning af lystbåde.
  • Ny el-tavle, der styrer al belysning på marinaen, er installeret.
  • 2 nye pumper til vor pumpebrønd indkøbes.
  • Kasseret ZINK og JERN kan nu afleveres ved vor Miljøstation. Vi opfordrer alle til at benytte miljøstationen og glascontainerne noget mere.
  • Fremover vil referaterne fra bestyrelsesmøderne være kortfattede beslutningsreferater.

 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 30. marts 2011 kl. 1800.

Pladshavermødet bliver torsdag den 14. april 2011 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler.

Bestyrelsen v/Bjarne Robl