Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2012

 • Gruppen omkring ny overenskomst med Aarhus Kommune har haft møde om kommunens nye udkast. Da der ikke var nogle forbedringer for Egå Marina eller bygningsejerne, blev det besluttet at svare, at det ikke var godt nok.
 • Promenaden er i spil igen. Vi har valgt ikke i øjeblikket at bruge penge på et arkitekt forslag.
 • Gangarealet skrider, så det skal stoppes snarest. Undersøger alternativer/muligheder for selv at reparerer – dog med en overordnet, samlet plan for projektet!
 • Vi fortsætter med FH = Frihavnsordningen i 2013.
 • Vort budget rettes til, efter at Floor Marine i det nye år, flytter væk fra Egå Marina med salgslokale og både på land. Flydebroen bliver stadigvæk udlejet til Floor, til en god pris.
 • Taksterne stiger 2,5% i 2013.
 • Der er nu indkøbt og udlejet 109 nye mobile stativer og i 41 af dem står der en båd med mast på. Vi holder øje med evt. tilbud på brugte, da vi forventer at købe et tilsvarende antal i løbet af 2013. Der kigges også efter et godt tilbud på en brugt terrængående gaffeltruck.
 • Marselisborg havn er pålagt at lave en vaskeplads for både. Vi kan forvente, at turen kommer til os bagefter.
 • Forladte eller vraglignende både pynter ikke på vor marina. Der laves henstilling om, at de bør sætte deres både i stand eller finde et andet sted til bådene.
 • Havnekontoret skal senest i 2014 være fri for kontanter.
 • Vor bankforbindelse, Danske Bank, bliver pengeløs, hvorfor der er giver grønt lys til at finde en lokalbank, der kan dække havnekontoret behov for betjening med kontanter.
 • Nyt videoovervågning endnu ikke opsat grundet vejret.
 • Vi efterlyser ideer fra alle brugere af marinaens område (bådejere, lokalbefolkningen, foreninger og institutioner) så vi kan gøre havnearealet så attraktivt, som muligt. Egå Sejlklub har lovet at komme med deres ideer.
 • HEI Rosport bestyrelse vil blive spurgt om deres generelle stillingtagen til at optage havkajakker i deres forening.

 

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 13. marts 2013.

Pladshavermøde bliver tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 i Egå Sejlklubs lokaler.

Bjarne Robl

09-12-2012