Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 12. september 2012

 • Bådmessen var en succes med 8000 besøgende. Evalueringsmøde mellem Floor, Egå Sejlklub og Egå Marina d. 4. okt.
 • Egå Marina er nu sluttet med at udsende klubbladet BÅEN til samtlige pladshavere.
 • Både uden pligtigt rødt/hvidt medlemsnummermærkat opkræves kr. 200,- ved ophaling.
 • Opslag om dette er sat på hver af de 8 broer.
 • Vi har bestilt nye mobile vinterstativer efter en afsluttet tilbudsrunde. Grundet det store antal af bådejere, der allerede i år ønsker at benytte de nye stativer, er det besluttet at købe en hydraulisk løftevogn dertil.
 • Der er kommet krøje/dreje-funktion på den lille mastekran.
 • Bro 3 renoveres i den kommende vinter. Havnekontoret kontakter bådejerne.
 • Bommen ved slæbestedet justeres, så den ikke misbruges (vi mister indtægter).
 • Restaurantbygning og nyt hegn er malet. Der er repareret dræn på matriklen.
 • Ubrugte stativer skal fjernes. Vi tilbyder gratis fjernelse af gamle jern- og træstativer/bukke.
 • Der er etableret adgangssystem for gæstesejlere til sejlklubbens lokaler.
 • Gæstesejlere er på landsplan faldet med 30% - også i Egå.
 • Der ydes ingen mængderabat på køb af brændstof fra vort tankanlæg.
 • Bestyrelsen arbejder igen på at på sponsoreret en ny promenade.
 • Overvågningssystemet ved jollepladsen virker ikke tilstrækkelig godt. Systemet forbedres.
 • Informationsmøde for Pladshavere bliver tirsdag den 13. november 2012 kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 4. december 2012.

13-9-2012 / Bjarne Robl