Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2012

 • Bestyrelsen har nu vedtaget at indføre "nye mobile vinterstativer på Egå Marina" i de faser, der blev oplyst under senest afholdte pladshavermøde.
 • Her blev det også oplyst, at vore pladshavere ville få besked, hvis/når beslutningen blev taget.
 • Dette sker nu - uge 24, hvor samtlige pladshavere vil få tilsendt bestyrelses beslutning om overgang til nye vinterstativer.
 • Oplægget fra pladshavermødet og den endelige beslutning vil være at finde på vor hjemmeside www.egaa-marina.dk
 • Det er besluttet, at det skal koste kr. 300 incl. moms, for at marinaens personale selv varetager optagning/søsætning af klargjort båd, uden ejerens tilstedeværelse.
 • Under pladshavermødet blev der spurgt, om vi kunne indsamle brugte øl/sodavands-dåser. Det skal komme an på en prøve, hvorfor der ved hver af de 8 broer nu bliver opstillet en affaldsbøtte - kun til dåserne.
 • Vi håber I vil støtte op om dette miljø-tiltag.
 • Adgangssystemet for gæstesejlernes adgang til Egå Sejlklubs klubhus har drillet, men er nu under etablering. Beløbet er bevilget.
 • Off Shore seskabet, der har haft større båd liggende vinteren over, vil gerne fortsætte i den kommende vinter. Derfor etableres der "station" langs ydermolen.
 • Da vi overgår til elektronisk fakturering fra årsskiftet, opfordrer vi alle til at give sekretariatet jeres korrekte mail-adresse.
 • Husk at vende jeres skilt til grønt og giv havnekontoret besked, hvornår I sejler på ferie samt hvornår I forventer at være tilbage. Havnekontoret vender gerne skiltet tilbage til rødt igen, når I ringer senest dagen i forvejen.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

12-6-2012

Bjarne Robl