Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 11. april 2012

 • Der er kommet bycykler på marinaen.
 • Gennem havnekontoret sælges der, på bestilling, 2 størrelser billeder af Egå Marina, foto på lærred og med blindramme for kr. 300 eller kr. 600.
 • Der afholdes flydende bådmesse i Egå i weekenden 17-19. august 2012.Vi forventer, at ro- og kajakklubben, Brolauget, Ungdomsafdelingen og selvfølgelig Egå Sejlklub hver især bidrager til aktiviteter på land eller i vandet. Der indkaldes til møde.
 • Der er kommet ny forpagter i HavneCafeen/HavneHøkeren.
 • I pladshaverbassinet ændres 16 stk. D-pladser til 14 stk. E-pladser.
 • Traveliften er repareret og kører bedre end den nogen sinde har gjort.
 • Låseanordning for gæsters adgang til Egå Sejlklubs lokaler løses nu.
 • Promenaden skrider. Indhenter tilbud på opretning af belægning og ny betonkant ud mod vandet.
 • Bestyrelsen har besluttet at overdrage Brolaugets klublokale, til Brolauget, for et symbolsk beløb.
 • Ungdomsafdelingen har fået et mindre beløb til færdiggørelse af mellemgang til sejlloftet i ungdomshuset.
 • 9. juni har HEI Rosport stort stævne, der berører hele jolleområdet.

 

På bestyrelsens vegne

Bjarne Robl