Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 12. september 2013

 • Egå Sejlklub afholder Europamesterskaber for U19 Laser-sejlere i tiden 26.juni til 03. juli 2014.
 • Der forventes 2-300 ungdomssejlere + trænere + forældre, så der kan forventes begrænsning i den normale rytme og brug af især det nordre område af marinaen.
 • Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) holder havnemesse i Fredericia den 22. november. Marinaens personale deltager, hvorfor kontoret vil være lukket.
 • Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at få fjernvarme fra Aarhus Kommune ført ned på marinaen, hvor der i øjeblikket opvarmes med el, piller og olie i de forskellige bygninger.
 • Dette efterår skal over 300 både op at stå i marinaens nye vinterstativer. Det er 100 både mere end hvad vi havde turdet håbe på, nu når Fase 2 træder i kraft. Succesen har været overvældende, selvom det går hårdt ud over vores likviditet.
 • Der er kommet fibernet på marinaen. Havnekontoret er blevet tilsluttet og flere af bygningerne har ligeledes fået adgang. Vi vil snart kunne tilbyde internet-dækning til vore gæster/brugere.
 • Der er installeret vand-alarm, som dækker marinaens område ved brud på rør fra vandværket.
 • Indtil nu har vi haft 234 autocampere, der har overnattet og betalt gæsteleje til marinaen.
 • Ved opstregning af P-båsene er der nu oprettet specielt brede båse til autocamperne, samt 4 nye handicap P-pladser.
 • Der skal formentlig udskiftes nogle riste ved roklubbens vippeporte, hvorimod selve portene er gennemgået og fundet i orden.
 • Bag jollepladsen er der flyttet privatjoller, hvorved der er lavet bedre plads til parkering af trailere fra slæbestedet. Om vinteren kan området bruges til opbevaring af større både.
 • Videoovervågningen på/ved jollepladsen er gjort bedre men er ikke optimalt. Vi undersøger mulighederne.
 • I den kommende vinter skal endnu en af vore 8 broer renoveret – formentlig bro 1 eller 2. Foreløbig er bro 3+4+5 blevet renoveret. Renoveringerne foregår ved egen arbejdskraft.
 • Der er givet tilladelse til vinter-parkering af mindre erhvervsfartøj/er ved ydermolen, hvor speciel plads er indrettet.

 

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 5. december 2013.

Den 12. november 2013 kl. 1930 afholdes Informationsmøde for Pladshavere i Egå Sejlklubs lokaler. Dagsorden vil senere på efteråret kunne læses på vor hjemmeside.

BJRO/15.9.2013