Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 23. maj 2013

 • Havneassistent Dan Nielsson har besluttet at gå på pension og har haft sin sidste arbejdsdag. Der holdes reception for ham torsdag den 13. juni mellem kl. 15-17 i Egå Sejlklubs lokale.
 • Bestyrelsen fastholder kravet om, at jollesejlere over 25 år skal betale almindelig pladsleje til havnekontoret.
 • Grundet manglende betaling af havneleje, og efter utallige henvendelser, er det besluttet at gøre brug af vedtægternes §7 og sælge pladsen for højeste bud.
 • Efterladt sejlbåd vil blive besigtiget og derefter udbudt til salg gennem auktionshuset Laurids.com.
 • Pladshaverønske:" Kan vi højne sikkerheden ved mastekranerne ved at få hjelme på"
 • JA – der indkøbes 4 sikkerhedshjelme, som placeres i stålskab ved mastekranerne.
 • Hjelmene kan lånes gratis – hvis de lægges på plads igen efter brug....!
 • Der er bevilget penge til indkøb af 143 nye standardstativer i diverse størrelser og 96 ekstra løsdele dertil.
 • Derved kommer Egå Marina allerede fra efteråret til at disponere over 250 nye stativer til udlejning.
 • Da der i år forventes mange, der skal op i 3 tons stativer, bliver der også indkøbt en mindre hydraulisk løftevogn a'la den, vi her i foråret har haft gratis på prøve.
 • Småjoller ved flydebroen i jollebassinet, skal kunne flyttes/transporteres rundt, når de kommer på land, enten på gode jollevogne eller ved leje af et af marinaens stativer.
 • Marinaen tilbyder gratis optagning/søsætning med el-kranen, hvis man lejer stativ f.o.m. efteråret. Kontakt skal ske til havnekontoret.
 • Der foregår stadigvæk misbrug af betalingsbommene. Større ansvarlighed efterlyses.
 • Molefyrene er ved at blive ændret. Der kommer LED-pærer i begge. Desuden trækkes nye kabel til det røde fyr.

 

Der er ikke aftalt ny dato for næste bestyrelsesmøde i Egå Marina e/f.

Bjarne Robl