Kortfattet beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 13. marts 2013

 • Positivt samarbejdsmøde d. 11. marts mellem Aarhus Kommune, Sport og Fritid og Egå Marina, om forlængelse af overenskomst efter år 2026.
 • Har skrevet til rådmanden for Teknik og Miljø om det unødvendige forbud mod venstresving i lyskurven Egå Havvej/Egå Strandvej, men har desværre ikke fået medhold. Vi må stadigvæk ikke dreje til venstre, mod Risskov, i lyskrydset.
 • Minigolfbanens udstyr er "træt" og vil blive forsøgt solgt. Efterlyser ideer til hvad arealet kan bruges til fremover.
 • Udover vor hovedkonto i Danske Bank, oprettes der konto i Sparekassen Kronjylland, Egå afd.
 • Det kniber med betaling af den havneafgift, der skulle være betalt inden 20. februar. Igen i år har vi godt 100 restanter, hvilket ikke er acceptabelt.
 • Det går udmærket med salg og udlejning af især store pladser i Egå Marina.
 • Bro 3 er færdigrenoveret med nye standere til el/lys samt vand.
 • Der er indkøbt en brugt gaffeltruck, til brug for mere smidig bådhåndtering på land, hvor vi allerede nu har 109 både stående i marinaens nye vinterstativer.
 • Der er/bliver sat sedler på de stativer, der ifølge Fase 2 skal udskiftes med nye vinterstativer.
 • Det drejer sig om ca. 70, de fleste i størrelsesorden 3 tons.
 • Der er lavet badekabiner i vore baderum. Samtidig er blandingsarmaturerne udskiftet.
 • Vi skifter rengøringsfirma.
 • Aarhus Kommune har opsat elektronisk vandstandmåler og vandtemperaturmåler. Vi har fået tilladelse til at linke dem til vores hjemmeside.
 • Der er konstateret omfattende snyd med vore 2 betalingsbomme. Vi kan undgå problemet ved at påmontere magneter, så bommene med håndkraft ikke kan presses op samt opstille yderligere chipkortstandere, der så skal aktiveres ved udkørsel fra områderne. Dette vil koste omkring kr. 40.000,-. Det er her og nu mange penge, som ikke er på budgettet.
 • Derfor – hjælp os med at holde øje med lovovertræderne og give oplysningerne til havnekontoret.
 • Der har igen i 2012 været et unødvendigt stort forbrug af strøm på vore 8 broer, et forbrug, der kræver handling i den kommende sæson.
 • Bestyrelsen har bemyndiget havnekontoret til at tage alle midler i brug, herunder aktivere de betalingsstandere, der findes på nogle af broerne.
 • Forbruget spænder fra 3454 kWh på bro 6 til 16553 kWh på bro 2.
 • Der bliver i år uddybet omkring molerne i pladshaverbassinet, i jollebassinet og ved bro 8.
 • Vi forventer at der skal flyttes omkring 2000 kubikmeter fint strandsand.

 

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 28. maj.
Vedtægtsbestemt pladshavermøde bliver tirsdag d. 30. april kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler.

14.3.2013 / Bjarne Robl